Detaily hříchu

Nicneříkajíci mu přátelství

Jméno hříšníka: MELOUN

Popis hříchu:
Vážená inkvizice, s politováním, vám musím oznámiti, že náš bratr sešel z cesty víry. Není schopen k návratu šířiti boží slovo a sám se bohu oddávati. Nevíme, jestli sešel z cesty vlastní vůlí nebo jej svedl samotný ďábel, každopádně to jej neomlouvá. Každá ovečka může zbloudit, ale vždy jí je slyšet byť z dálky volat o pomoc. Kdežto po Melounovi ani vidu ani slechu. Je naprosto ztracen ! Naše víra je pevná a neotřesitelná a již to v sobě déle nemůžeme skrývati, proto žádáme trest nevyšší !

Navrhovaný trest: udělení přísného pokání a pěší pouti do Říma
Počet lidových hlasů: 4

tresthlasů
udělení přísného pokání a pěší pouti do Říma3
omilostnění / osvobození1

Hlasovat o trestu

Přezdívka:
Navrhovaný trest:
Komentář k návrhu:


Potvrzující kód (*)

Komentáře

vlozil: Boží slouha Meloun, datum: 2020-07-20 16:03:54, trest: omilostnění / osvobození

Drahá Inkvizice, to co tu tvrdí ty neznabohové je naprostá lež, jejich mysl svedl z cesty sám ďábel... Já jsem zbožný člověk, který poctivě holduje hodokvasu a skrze něj promlouvá denně s naším pánem.

vlozil: Svatý Roman Sladkopěvec , datum: 2020-07-19 20:55:31, trest: udělení přísného pokání a pěší pouti do Říma

Může se zdáti v době dnešní, toto jako běžné, ale my s pevnou vírou,kořeny sahající až do samotných začátků božského uzření nemůžeme více. Už nelze přihlížet. Pouze a jedině pokání a pouť do Říma snad mohl by tito ovečky vyvést ze spárů démona číhajícího ve stinech. Ať tribunál rozhodne ve jménu našeho pána tak jak je správné. Jakkoliv bude trest přísný....

vlozil: Bratr Petronel, datum: 2020-07-19 20:46:19, trest: udělení přísného pokání a pěší pouti do Říma

Nemohu se nevyjádřiťi ,sejde-li takto ohavně z cesty boži, jedině pouť do svaté země je pro jeho duši to pravé. Ve jménu boha nechť se tvé tělo osvobodí z osidel satanových..

vlozil: Bratr Petronel, datum: 2020-07-19 20:44:38, trest: udělení přísného pokání a pěší pouti do Říma

Nemohu se nevyjádřiťi ,sejde-li takto ohavně z cesty boži, jedině pouť do svaté země je pro jeho duši to pravé. Ve jménu boha nechť se tvé tělo osvobodí z osidel satanových..

podminky apod.