Pochválen buď Ježíš Kristus!
Ruka naše vedená přespravedlivým Pánem naším, přilila oheň do jasného plamene víry a čistoty, který osvobozuje tento svět od všeho prohnilého a zkaženého. Vrchní malíř avignonského pontifikátu Jacques Mondieu věnoval um svůj i čas na oltář věci nejsvatější. Nové obrazy na našich listech, i ikony oku lahodící, pomůžou vám se svědomím jasným zbavit svět tento mrzkého hříchu. Nezoufejte, jak praví Zjevení 8-2: "Potom jsem viděl, jak sedmi andělům, stojícím před Bohem, bylo dáno sedm polnic."
Buďte dobří, amen.


Kontakt: webpadre@inkvizice.org
Ve jménu božím vytvořili a denně se za dokončení modlili bratři z 372.katolického kyber-ekumenického kroužku "Sofoniáš" při chrámu sv. Mikuláše.
brought to you by MokraKocicka Europe LLC
podminky apod.