Tresty
Ti, kteří se provinili, musí trestu čeliti. Pán náš netrestá, jen ukazuje tu správnou cestu.
TrestRozsudkůHlasů
bičování20235
doživotní internace v klášteře22358
klatba – osobní interdikt4302
konfiskace majetku486
krysa v břiše9238
lámání kolem012
naražení na kůl10499
oběšení082
omilostnění / osvobození782564
páskem na holou10339
pití vody4185
probodení benátskou dýkou5123
rozčtvrcení koňmi11268
roztrhání dravými vlky3121
sežrání mravenci6228
Smrt tisíci řezy010
stětí hlavy2105
stržení řemenů kůže ze zad10656
symbolické upálení in effigie (v obraze)531
udělení pokání a povinná návštěva kostela510
udělení pokání, modliteb a odříkání131
udělení přísného pokání a pěší pouti do Říma47
ukamenování8109
upálení na hranici in persona572441
upálení v sudu s methanolem376
upálení v sudu s rumem8201
useknutí ruky415
utopení653
uvaření v oleji14720
uvržení do žaláře obvyklé30
uvržení do žaláře přísné (murus strictus durus arc05
uvržení do žaláře těžké (murus strictus)02
uzamčení do pásu cudnosti532
vykrvácení v Železné panně (ojedinělý trest)14
vyválení ve střepech a zbičování ostnatým drátem5273
zastavení procesu a zrušení obvinění48125
podminky apod.