Tresty
Ti, kteří se provinili, musí trestu čeliti. Pán náš netrestá, jen ukazuje tu správnou cestu.
TrestRozsudkůHlasů
bičování21235
doživotní internace v klášteře22358
klatba – osobní interdikt4302
konfiskace majetku486
krysa v břiše9238
lámání kolem013
naražení na kůl10500
oběšení082
omilostnění / osvobození792565
páskem na holou11344
pití vody4185
probodení benátskou dýkou5123
rozčtvrcení koňmi11269
roztrhání dravými vlky3121
sežrání mravenci6229
Smrt tisíci řezy010
stětí hlavy2105
stržení řemenů kůže ze zad10656
symbolické upálení in effigie (v obraze)531
udělení pokání a povinná návštěva kostela510
udělení pokání, modliteb a odříkání131
udělení přísného pokání a pěší pouti do Říma47
ukamenování8109
upálení na hranici in persona572447
upálení v sudu s methanolem376
upálení v sudu s rumem8202
useknutí ruky415
utopení654
uvaření v oleji14721
uvržení do žaláře obvyklé30
uvržení do žaláře přísné (murus strictus durus arc05
uvržení do žaláře těžké (murus strictus)02
uzamčení do pásu cudnosti533
vykrvácení v Železné panně (ojedinělý trest)14
vyválení ve střepech a zbičování ostnatým drátem5273
zastavení procesu a zrušení obvinění50125
podminky apod.