Tresty
Ti, kteří se provinili, musí trestu čeliti. Pán náš netrestá, jen ukazuje tu správnou cestu.
TrestRozsudkůHlasů
bičování21238
doživotní internace v klášteře22386
klatba – osobní interdikt4302
konfiskace majetku486
krysa v břiše9239
lámání kolem013
naražení na kůl10537
oběšení083
omilostnění / osvobození792570
páskem na holou11846
pití vody4223
probodení benátskou dýkou5123
rozčtvrcení koňmi11272
roztrhání dravými vlky3122
sežrání mravenci6230
Smrt tisíci řezy011
stětí hlavy2107
stržení řemenů kůže ze zad10656
symbolické upálení in effigie (v obraze)545
udělení pokání a povinná návštěva kostela515
udělení pokání, modliteb a odříkání133
udělení přísného pokání a pěší pouti do Říma413
ukamenování8109
upálení na hranici in persona572478
upálení v sudu s methanolem377
upálení v sudu s rumem8204
useknutí ruky416
utopení655
uvaření v oleji14722
uvržení do žaláře obvyklé30
uvržení do žaláře přísné (murus strictus durus arc05
uvržení do žaláře těžké (murus strictus)02
uzamčení do pásu cudnosti5304
vykrvácení v Železné panně (ojedinělý trest)116
vyválení ve střepech a zbičování ostnatým drátem5274
zastavení procesu a zrušení obvinění50127
podminky apod.