Tresty
Ti, kteří se provinili, musí trestu čeliti. Pán náš netrestá, jen ukazuje tu správnou cestu.
TrestRozsudkůHlasů
bičování21237
doživotní internace v klášteře22359
klatba – osobní interdikt4302
konfiskace majetku486
krysa v břiše9238
lámání kolem013
naražení na kůl10501
oběšení082
omilostnění / osvobození792565
páskem na holou11344
pití vody4185
probodení benátskou dýkou5123
rozčtvrcení koňmi11269
roztrhání dravými vlky3122
sežrání mravenci6229
Smrt tisíci řezy011
stětí hlavy2106
stržení řemenů kůže ze zad10656
symbolické upálení in effigie (v obraze)533
udělení pokání a povinná návštěva kostela510
udělení pokání, modliteb a odříkání131
udělení přísného pokání a pěší pouti do Říma48
ukamenování8109
upálení na hranici in persona572450
upálení v sudu s methanolem376
upálení v sudu s rumem8202
useknutí ruky415
utopení654
uvaření v oleji14722
uvržení do žaláře obvyklé30
uvržení do žaláře přísné (murus strictus durus arc05
uvržení do žaláře těžké (murus strictus)02
uzamčení do pásu cudnosti533
vykrvácení v Železné panně (ojedinělý trest)14
vyválení ve střepech a zbičování ostnatým drátem5274
zastavení procesu a zrušení obvinění50125
podminky apod.