Detaily hříchu

sektářství, odvrácení od víry pravé, modloslužebnictví

Jméno hříšníka: Lira

Popis hříchu:
Lira ve své víře jest pomýlená, neboť v našeho Pána Ježíše nevěří a místo něj uctívá Kněze Jana, krále tří Indií. Dokonce založila církev Kněze Jana, jenž ač se tváří jako církev křesťanská, staví na roveň kněze Jana a našeho Pána a vůbec jest dílem antikristovým. Osobně se domnívám, že Lira jest ďáblem posedlá, neboť byla věrnou ovečkou a Satan podle zneužil její hlubokou úctu ke knězi Janovi a touhu státi se pastýřem. Nově rodící se sekta může být nebezpečná, neboť od nás odvádí další a další ovečky. Proto je třeba Liru obrátit na pravou víru a pokud to nebue možné očistit plamenem ji i všechny podobně pomýlené a ďáblem ošálené.

Navrhovaný trest: doživotní internace v klášteře
Počet lidových hlasů: 5

tresthlasů
doživotní internace v klášteře2
omilostnění / osvobození2
upálení na hranici in persona1

Hlasovat o trestu

Přezdívka:
Navrhovaný trest:
Komentář k návrhu:


Potvrzující kód (*)

Komentáře

vlozil: Baffiny, datum: 2006-02-24 22:46:38, trest: omilostnění / osvobození

každý má přece právo si sám vybrat náboženství,kterému věří, to bychom zas byli ve středověku

vlozil: Lira, datum: 2006-02-23 20:25:47, trest: omilostnění / osvobození

kde je náboženská tolerance? Inu což, každý správný prorok to má v začátcích těžké...

podminky apod.