Detaily hříchu

Vampirizmus a popieranie boha

Jméno hříšníka: Sandra

Popis hříchu:
Vážený tribunál,
ja ako veriaci človek snažiaci sa dodržovati desatoro sväté nedokázal som sa pozerať na hriešne vyčínanie dievčiny jednej. Myslím že potrebuje pocítiť jeden z trestov inkvizície svätej aby zvážila svoje skutky a svôj život hriešny.

Ona totiž Boží majestát neuznáva, hreší kade sa dá, vyznáva pohanských bohov a zaoberá sa vampirizmom. Sama potom za upíra vydáva sa. Vraj aj akési rituály stvára a kadečo iné povráva sa o nej.

Ján

Navrhovaný trest: bičování
Počet lidových hlasů: 12

tresthlasů
omilostnění / osvobození6
bičování5
stržení řemenů kůže ze zad1

Hlasovat o trestu

Přezdívka:
Navrhovaný trest:
Komentář k návrhu:


Potvrzující kód (*)

Komentáře

vlozil: Akinari, datum: 2007-06-29 16:07:31, trest: bičování

lol

vlozil: D.A.K, datum: 2007-01-27 16:16:37, trest: omilostnění / osvobození

Plně osvobodit,já jakožto pohan schvaluji také jakékoli porírání boží existence!!A kdo nesouhlasí ten bude upálen jako obět Teutatesovi!!!

vlozil: Ceres, datum: 2007-01-12 23:09:55, trest: omilostnění / osvobození

V jednoho boha si myslím, že věřím, ikdyž teprve si to uvědomuji. Vytvořil vše kolem nás, ale je to tak trochu zapletené. Vím, že existuje reinkarnace, také že s námi žijí bytostní, kteří udržují rovnováhu, ale já nemám tu schopnost vidět, každý člověk když byl ještě malý si s nimi hrál. Akceptuji všechny náboženství a jiné kultury, sama se věnuji kyvadlu.

vlozil: RG, datum: 2007-01-12 22:33:18, trest: bičování

Sámiel:
Vidím že došla ti slova pohane. A duše čistá býti múže neboť Pán náš milosrdný je a hříchy odpouští nám. Ale tvé hříchy a rouhání je tak veliké že spíše pocítíš spravedlivý hněv boží.

vlozil: Samiel, datum: 2007-01-12 21:43:54, trest: omilostnění / osvobození

Nad tvými slovy,Jene,nemohu učinit nic jiného než se široce pousmát a postupně propadat bujarému veselí.Ač vidím,že víš chatrně málo z daného jsoucna, přesto ti raději nebudu upírat tvé iluze.Stejně si jednoho dne jak vy smrtelní pravíte ,nameleš hubu".A o čistotě tvé duše? Nuže žádná ze smrtelých duší nebyla čistá ani žádná duše nesmrtelná a o tom ti praví ten kdo byl přítomen Genesis.

vlozil: RG, datum: 2007-01-12 21:09:11, trest: bičování

Samiel:

Ano jsem pouhý smrtelník stejně jako ty.

Boha jsem neviděl, ale stejně věřím. Pán zanechal nám dúkazú mnoho, tedy nemám proč zapochybovat o jeho velkoleposti a všemocnosti.

Ďábla neviděl jsem a a ni neuvidím nikdy, neboť duše má je čistá a do Království nebeského jistě poputuje, i když o tom rozhodne jen Búh jenž všemocný jest.

A Ježíš Kristum velkolepím a dorbosrdečným mužem je. Synem božím a spasitelenm našich duší. To on nám ukázal správnou cestu jako uctívati Pána našeho.

vlozil: Samiel, datum: 2007-01-12 20:52:51, trest: omilostnění / osvobození

Smrtelniče, Co ty můžeš vědět o bohu a peklu,když se zde tím oháníš.Pověz mi,óóó mocný Jene,viděli jsi někdy toho,jehož považuješ za svého pána?Viděl si peklo?A konec konců viděl jsi i samotného Patriarchu Ďábĺa?
Ježíš?Chceš mě rozesmáti ježíšem,knězi?Kdo byl onen záhadný ježíš,jež vás údajně přišel spasit?Tvá mysl je nejasná,velmi nejasná moudrý otče,jímž tě nazývají,ti jenž tě prosí za odpuštění.

vlozil: RG, datum: 2007-01-12 20:40:20, trest: bičování

Samiel:
Tvé žvásty nepravidlvé jsou. Hřešíš niní i proti samotnému Ďáblu když za jednoho z pekelníkú považueš se. Mněl bys přestati blouditi ve své fantasii a uvědomit si že Pán je jen jeden. A Ježíš jmenuje se.

Je jedno jestli kaícřem nebo proradným pohanským psem nazvu tě. Tvúj osud bude stejný. Tvá duše nedojde spasení a po hlubinách pekelných blouditi bude a samotný Ďábel kterého za přitele považuješ, tě bude svími vidlemi podpichovat.

vlozil: Samiel, datum: 2007-01-12 20:31:49, trest: omilostnění / osvobození

Cožpak Já mohu být kacířem?Já,který to vašeho ,,všemocného boha" považujíc za pouhého nabubřelého pokritce?Cožpak není kacířem u vás každý kdo v boha sic věří avšak má jisté výhrady dle jeho proradné církvi?
Ano drahý to naivní hlupáčku Jene.Já jsem onen Samiel.Ten jenž dlí nad životem,či smrtí.Ano ten,nad nímž Bůh nemá moc.Ano ten,jenž nemá pána.Ano ten,jehož domovem Infernum jest.Ah ano ten,nad jehož vznikem zajásal tehdy ještě moudrý bůh.

vlozil: RG, datum: 2007-01-12 20:00:05, trest: bičování

Samiel:
Kacíři proradný ty kterým ménem Anděla smrti nazýváš se. Vždyť i na tebe příjde řada a počítíš hněv a spravedlnost boží když v hlubinách inferna tvá duše hříšná smažiti se bude.

Pro dívku tuto není jiný trest chodný než zbičování, ale sme činy bezbožné zvážila.

vlozil: Samiel, datum: 2007-01-12 18:55:36, trest: omilostnění / osvobození

Cožpak tato dívčina něco provedla?Jestli ano tak pak zbičujte všechny z celého lidstva.I samotný onen ,,svatý zdejší tribunál",neb každý z nich udělal jistě někdy nějaký z těch takzvaných hříchů.I samotný bůh by si zasloužil tedy zbičovat ,jelikož za chybu Adama a Evy zabil nevinného beránka místo nich.

vlozil: imre, datum: 2007-01-11 18:07:31, trest: stržení řemenů kůže ze zad

zatial...snad sa spamata

podminky apod.