Detaily hříchu

Obcování se spolužákem

Jméno hříšníka: Ondřej Kopecký

Popis hříchu:
Tento zplozenece pekel jehož touha po satanovi je nesmírná obcuje se svým spolužákem, mnohdy i přímo ve výuce čímž pohoršuje všechny bohabojné studenty.
Rada starších naší osady proto navrhuje nabodnutí na kůl co nejrovnější, nechť tento narovná křivosti jeho hříšného těla i mysli.

Navrhovaný trest: naražení na kůl
Počet lidových hlasů: 3

tresthlasů
naražení na kůl2
upálení na hranici in persona1

Hlasovat o trestu

Přezdívka:
Navrhovaný trest:
Komentář k návrhu:


Potvrzující kód (*)

Komentáře

vlozil: Milosrdný Bohumil, datum: 2007-10-31 18:40:48, trest: naražení na kůl

Jelikož sdílím s touto ďáblem posedlou duší učebnu, ujišťuji vás že není možnosti k nápravě jeho. Při pohledu na jeho křivé údy zmitajicí na našem nebohém spolužákovi cítím hrůzu z mocností pekelných. Kněz, jenž byl námi požádán o vymícení démona tohoto, utekl s křikem po té, co zrak jeho spatřil démona tohoto. Návrh můj je nabodnouti na kůl

vlozil: Zbožný Anton, datum: 2007-10-31 00:36:24, trest: naražení na kůl

Znám dobře tuto hříšnou duši a mohu jen potvrdit tyto hrůzné činy. Naražení na kůl budiž jeho osudem.

podminky apod.