Detaily hříchu

Znevážení moudřejší osoby

Jméno hříšníka: Veronika

Popis hříchu:
Tato osoba úmyslně znevážila vážnost a moudrost osoby starší a z toho plynoucí i moudřejší...

Navrhovaný trest: krysa v břiše
Počet lidových hlasů: 1

tresthlasů
konfiskace majetku1

Hlasovat o trestu

Přezdívka:
Navrhovaný trest:
Komentář k návrhu:


Potvrzující kód (*)

Komentáře

vlozil: Zbožný Anton, datum: 2007-11-05 18:46:06, trest: konfiskace majetku

Veronika je jistě prostá selská děvečka a nevěděla co činí a jakou vlnu nevole činy její vyvolají. Co se moudrosti starších týká, ne vždy musí býti toto pravdou, pohleď třeba na spor vedený s Ing. Janem Cábem již několik neděl, tento člověk, ač starší, inteligencí neoplývá měrou větší než-li podsvinče za podzimní noci zrozené.
Jazyk kterým se zde vyjadřuješ je neobratný jako chůze starého slimáka a proto navrhuji alespoň preventivní trest pomocí konfiskace veškerého majetku.

podminky apod.