Detaily hříchu

neváží si darů božích

Jméno hříšníka: Jaroslav Fraňek

Popis hříchu:
Dotyčný pohrdá fazolemi, kteréžto nám Bůh poskytl jako stravu vydatnou a tělu i duchu prospěšnou. Neváží si jich, označuje je vulgárními výrazy a vidouce je, z očí mu čiší nenávist, zloba a posedlost satanem.

Tento hříšník zasluhuje naplniti břich vodou tak, dokud nebude o fazole prositi a svých dřívějších činů litovati.

Navrhovaný trest: pití vody
Počet lidových hlasů: 65

tresthlasů
pití vody28
omilostnění / osvobození27
krysa v břiše4
upálení na hranici in persona4
uvaření v oleji2

Hlasovat o trestu

Přezdívka:
Navrhovaný trest:
Komentář k návrhu:


Potvrzující kód (*)

Komentáře

vlozil: Hád Věó, datum: 2006-01-17 14:07:19, trest: pití vody

Ano, tak je to správné. Nejdříve vpustiti krysu do břichu jeho a poté jej pomalu plniti vodou, aby krysa si prokousati otvor ven musela a jeho hříšnou duši napravila!

vlozil: Hád Věó, datum: 2006-01-17 14:06:08, trest: krysa v břiše

Jen více vody do břichu jeho, ať se černé saze dábělské vyplaví!

vlozil: otec Břetimír, datum: 2006-01-13 13:13:52, trest: pití vody

Nemáš právo vypovídat před svatým tribunálem nevěřící pse!

vlozil: , datum: 2006-01-13 12:12:19, trest: omilostnění / osvobození

Osvoboďte nevinného.

vlozil: Pitr, datum: 2006-01-10 22:18:17, trest: pití vody

Okamžitě zatknout a skoncovat s tímto nepřítelem státu!

vlozil: Závum Aleoárum, datum: 2006-01-10 22:17:29, trest: pití vody

Naplniti kbelem plným vody a poté mu po břichu hopsati až on budúc po hrachu a fazolu žadoniti. Tak se staniž!

vlozil: Pittman, datum: 2005-09-28 18:50:12, trest: omilostnění / osvobození

Svobodu.

vlozil: Woodward, datum: 2005-09-26 17:18:58, trest: omilostnění / osvobození

Všichni lžou jako když MF tiskne

vlozil: Jan Zahradil, datum: 2005-06-28 21:59:59, trest: pití vody

To je ještě měkký trest. Lepší by bylo žhavé železo přímo do chřtánu.

vlozil: Vladimír Dlouhý, datum: 2005-06-28 21:58:54, trest: pití vody

Já nevinen, on vinen!

vlozil: falešný a prázdný Topol, datum: 2005-06-28 21:58:01, trest: pití vody

Marek s Honzou stejně jako ODS jsou čistí jak lilie, ale obžalovaný Jaroslav F. musí za své hříchy pykat!

vlozil: Petr Kořistka, datum: 2005-06-28 21:56:50, trest: pití vody

Vinen! Chtěl mě uplatit!

vlozil: ODS, datum: 2005-06-25 18:42:58, trest: omilostnění / osvobození

My všichni jsme nevinní. Nemůžete nás soudit za to, co teprve uděláme.

vlozil: Marek Dalík, datum: 2005-06-25 18:42:10, trest: omilostnění / osvobození

Já taky.

vlozil: Jan Večerek, datum: 2005-06-25 18:41:54, trest: omilostnění / osvobození

Já jsem taky nevinný.

vlozil: Jan Nečas, datum: 2005-06-25 18:41:10, trest: omilostnění / osvobození

Obžalovaný je absolutně nevinný.

vlozil: Vlasta Hubený, datum: 2005-06-25 13:27:58, trest: pití vody

Jen ať pije, mezek hříšnej!

vlozil: Ivan Langer, datum: 2005-06-25 13:27:11, trest: pití vody

Jakožto budoucí ministr vnitra navrhuji před trestem pití vody k prasknutí břichu ještě zbičovat a nabarvit namodro.

vlozil: profesor Václav, datum: 2005-06-25 13:25:43, trest: pití vody

Jakožto bůh všech modrých ptáků prohlašuji, že obžalovaný je vinen a zaslouží potrestání!

vlozil: Jan Vidím, datum: 2005-06-24 20:22:21, trest: omilostnění / osvobození

Tak tak!

vlozil: pí Němcová, datum: 2005-06-24 20:21:47, trest: omilostnění / osvobození

Ne, že bych chtěla šplhat, ale náš jednotný názor je, že obžalovaný je nevinný.

vlozil: Petr Bendl, datum: 2005-06-24 20:20:31, trest: omilostnění / osvobození

Nehádejte se s budoucím předsedou ODS, premiérem, presidentem a po smrti pana profesora i polobohem a později i víc.

vlozil: Jan Vidím, datum: 2005-06-22 22:13:08, trest: pití vody

Tak tak!

vlozil: Ivan Langer, datum: 2005-06-22 22:12:42, trest: pití vody

Sám víš Peťo, že to není pravda.

vlozil: Petr Bendl, datum: 2005-06-22 14:14:23, trest: omilostnění / osvobození

Z Kladna pocházejí jenom čisté duše. Jako já.

vlozil: Helmut, datum: 2005-06-22 14:13:40, trest: omilostnění / osvobození

Ať žije spasitel.

vlozil: Konrád, datum: 2005-06-21 21:31:28, trest: pití vody

Trest za rouhání!

vlozil: Heinrich, datum: 2005-06-21 14:11:38, trest: omilostnění / osvobození

Svobodu za věrné služby.

vlozil: Adolf, datum: 2005-06-17 19:10:45, trest: pití vody

Hřích zasluhuje trest!

vlozil: Karel, datum: 2005-06-16 13:15:28, trest: omilostnění / osvobození

Nevěřím obvinění.

vlozil: pilný Fanouš, datum: 2005-06-10 15:36:07, trest: pití vody

Potrestat hříšníka!

vlozil: Koniáš, datum: 2005-06-10 15:11:25, trest: omilostnění / osvobození

Jedině svobodu. Po důkladném prozkoumání případu se jiná varianta jeví jako nesmyslná.

vlozil: Ignác z Loyoly, datum: 2005-06-10 15:10:26, trest: omilostnění / osvobození

Osvobození pro služebníka Páně a smrt lhářům proradným, co duši Ďáblu zaprodali.

vlozil: Arnošt z Pardubic, datum: 2005-06-09 15:51:08, trest: pití vody

Raději by bylo lépe nalíti žhavého železa do chřtánu jeho, ale pokud inkvizice nejsvatější neposkytuje trestu tohoto, hordy vody k puknutí pupku také stačiti k vyplavení neřestných choutek stačiti budou.

vlozil: kardinál Richelieu, datum: 2005-06-09 15:49:09, trest: pití vody

Crime indigne de pardon. Tu dois mourir!

vlozil: emperador don Carlos, datum: 2005-06-09 15:47:42, trest: pití vody

Pecado mortal!

vlozil: poctivý a zbožný rolník Mikuláš z Hnojnic, datum: 2005-06-09 15:45:23, trest: pití vody

Ano, toto obvinění mohu potvrdit. Nabízel jsem dotyčnému fazole z úrody své, ale jakmile jsem poslední hlásky z úst vydal, tomuto hříšníkovi oči vzplanuly, plivl na zem načež celých pět loktů úrody mé úrody v mižku v prach se proměnilo a poté mě počastoval řečí mně neznámou, ale vpravdě neřestnou a zajisté přímo z pekla zrozenou.

vlozil: Konstantin magnus, datum: 2005-06-09 15:40:31, trest: pití vody

Moritum necessatis est!

vlozil: kardinál Schönborn, datum: 2005-06-09 15:39:25, trest: pití vody

Dieser Sünder muss gestraft sein, weil er sehr schlimm Leben hat.

vlozil: sir Walthor, datum: 2005-06-09 15:36:23, trest: pití vody

He should be filled with water till his stomach tears and his fallen soul pulls out!

vlozil: major Synek, datum: 2005-06-09 15:33:54, trest: pití vody

Ano, ano. Tak to bude nejlepší. Nelze trpět takové bezbožníky.

vlozil: sv. Augustin, datum: 2005-06-09 15:32:28, trest: upálení na hranici in persona

I ad graecum pi!

vlozil: solo, datum: 2005-06-09 14:55:13, trest: omilostnění / osvobození

Nivinnen

vlozil: polo, datum: 2005-06-09 14:54:52, trest: omilostnění / osvobození

Osvobození

vlozil: kolo, datum: 2005-06-09 14:54:35, trest: omilostnění / osvobození

Svobodu

vlozil: Ignác z Loyoly, datum: 2005-06-09 14:54:16, trest: omilostnění / osvobození

Snad rozhodne omnipotentní svatá inkvizice, ale já navrhuji svobodu.

vlozil: otec Fura, datum: 2005-06-08 14:50:28, trest: pití vody

Není důvodu nechati hříšníka tohoto po světě běhati, neb dští síru ze chřtánu svého na plody páně. Nezbytně nutné jest vykonati boží zkoušku na ludrovi tomto.

Jen ať je mu lito nesčetné kbele vody do úst. Nechť poté rozhodne Pán, zdali mu břich pukne, nebo se zardousí, nebo, rozhdodne-li Bůh o jeho nevině, bude do něj zázrakem voda plynouti a odnikud nevycházeti.

vlozil: Inčučuna, datum: 2005-06-08 12:34:08, trest: omilostnění / osvobození

Tento služebník Boží si zaslouží pokojný život.

vlozil: děda Lebeda, datum: 2005-05-31 18:28:07, trest: pití vody

Je třeba vyplavit dábla z těla tomuto hříšníkovi!

vlozil: Ignác z Loyoly, datum: 2005-05-30 19:18:46, trest: omilostnění / osvobození

To jsou falešná slůvka. Nebudu to dále poslouchat.

vlozil: otec Fido, datum: 2005-05-21 16:08:55, trest: krysa v břiše

Co to slyším? Jak si může někdo troufati takovými nepřístojnostmi urážeti boží krmi? Navrhuji vsaditi tomutu bídníkovi hlodavce do útrob, aby alespoň před smrtí prozřel a ocenil neskonalou dobrotu plodů, které nám všemohoucí svěřil.

vlozil: páter Humius, datum: 2005-05-18 17:46:10, trest: pití vody

Tento neznaboh nevážící si dárů Páně zhynouti musí.

vlozil: Koniáš, datum: 2005-05-17 15:44:20, trest: omilostnění / osvobození

Svobodu

vlozil: Humr, datum: 2005-05-11 16:56:54, trest: upálení na hranici in persona

Toť prozřetelnost boží tomuto hříšníkovi do jeho vlastních úst spravedlivý ortel vložila.

vlozil: google, datum: 2005-05-11 16:08:46, trest: omilostnění / osvobození

Svobodu. Ty vole, bych se upálil.

vlozil: google, datum: 2005-05-11 16:07:51, trest: upálení na hranici in persona

Dostaneš šiškou do hlavy za toto nespravedlivé udání. Svatá inkvice však nalezne pravdu a tebe nemilosrdně potrestá.

vlozil: Humr, datum: 2005-05-09 19:04:31, trest: pití vody

Tento hříšník je notorický lhář, povaleč a kverulant. Je evidentně posedlý zlým démonem pekelným, proto zasluhuje spravedlivé potrestání.

vlozil: google, datum: 2005-05-09 17:48:43, trest: omilostnění / osvobození

Svobodu.

vlozil: jack, datum: 2005-05-09 16:41:54, trest: omilostnění / osvobození

Brokolici rád nemam a všechna ostatní obvinění proti mě jsou smyšlená a zakládají na zášti vůči mně.

vlozil: Hannah, datum: 2005-05-06 16:04:56, trest: uvaření v oleji

A má rád brokolici? :)

vlozil: K.A.T., datum: 2005-05-04 21:59:08, trest: upálení na hranici in persona

Ano a s kombinací s vodou bude pěkně prdět..

podminky apod.