Detaily hříchu

Je zvrhlý

Jméno hříšníka: Jimmy Stehno

Popis hříchu:
Čeledín tento jest hříšník veliký... neboť prsty svými obtěžovati děvu nezletilou při hokejovém zápasu se snažil... Hodokvasu a žrádla jí podstrkoval a tabákovým kouřem její plíce plnil, přičemž hříchem a chlípností svou duši tížil a v pokušení děvu tuto dostával aniž by mu přítomnost má a bratra mého nějak v konání tomto vadila...

Teno hřích nesmazatelný v sobě nosí a faráři se nevyspovídati nechce...

Navrhovaný trest: upálení na hranici in persona
Počet lidových hlasů: 2

tresthlasů
uvaření v oleji1
omilostnění / osvobození1

Hlasovat o trestu

Přezdívka:
Navrhovaný trest:
Komentář k návrhu:


Potvrzující kód (*)

Komentáře

vlozil: Jimmy Stehno, datum: 2005-05-31 09:20:04, trest: omilostnění / osvobození

Navrhuji osvobodit, protože jsem nevinem, byl jsem udán z pomsty, protože jsem ctihodné inkvizici udal tohoto hříšníka, který byl po zásluze potrestán

vlozil: Kerberos, datum: 2005-05-10 12:30:53, trest: uvaření v oleji

Tento člověk je strašný hříšník a nechce se nikdy napravit, proto ctihodný soude navrhuji uvaření v oleji.

podminky apod.