Detaily hříchu

netolerance, sionismus

Jméno hříšníka: Rostislav Hubert

Popis hříchu:
neavist k Arabum, podpora judaismu, levicactvi

Navrhovaný trest: upálení na hranici in persona
Počet lidových hlasů: 1

tresthlasů
zastavení procesu a zrušení obvinění1

Hlasovat o trestu

Přezdívka:
Navrhovaný trest:
Komentář k návrhu:


Potvrzující kód (*)

Komentáře

vlozil: Honza Jáchim, datum: 2011-07-18 11:17:36, trest: zastavení procesu a zrušení obvinění

Navrhuji zahrnout do procesu i žalobce. Jakékoliv vlastenectví a netolerance prokazatelně rozplakává našeho Pána a proto neoddiskutovatelně zasluhuje trest nejtěžší.

Sionismus i jakékoliv jiné národovectví pochází přímo od ďábla. Bylo lidem nabídnuto zabaleno ve vlajkách, ve fotbalových dresech a v dalších líbivých věcech, ale v pravdě jde o nejčastější dovod, proč se duše ocitnou na cestě do pekel.
Navrhuji proto do procesu zahrnout i představitele fašizujících tendencí v izraelské armáďě.

Žalobce sice správně pojmenovává hřích nenávisti k Arabům, ale formulací své obžaloby se sám dopouští toho samého hříchu, jejž chce ve svatém zápalu vymýtat.

Ať žalobce upřímně prohlásí, kam svou obhajobou míří a neschovává se za anonymitu internetu. Svatý tribunále, vyzývám tě: polož žalobci tuto otázku: "Vážený pane žalobce, jste antisemita?"

Obžalovávám žalobce z netolerance a z nenávisti vůči Židům jako národnostní skupině i vůči židům jako skupině náboženské.

Apeluji na svatý tribunál, aby z Žalobce dostal odpovědi na následující otázky a podle nich soudil:
- uvědomuje si obžalovaný, proč se křesťané píší s malým k a Češi s velkým?
- uvědomuje si, že nejsou Židé jako židé?
- uvědomuje si rozdíl mezi teologií - řečí našich svytých starců - a církví - prohnilou strukturou, již je třeba očistit plamenem?

Pokud se ukáže, že Žalobce zneužívá slova TOLERANCE k dalšímu podněcování nenávisti - byť v dobrém úmyslu a ve spravedlivém rozhořčení nad nespravedlnostmi, kterými se údajné národnostní skupiny škádlí, navrhuji mu následující trest:
- taky si o tom něco přečíst a veřejně se zřeknout svých bludů
- jinak bezodkladné a veřejné upálení a smazání veškerých jeho příspěvků ze všech diskuzí na světě.

podminky apod.