Detaily hříchu

hnusný tfuj

Jméno hříšníka: Ledový čaj

Popis hříchu:
tento čaj je tak hnusný že se mi chce zvracet!!!
teda už jsem se 2x poblil... NEPIJTE HO...

Navrhovaný trest: páskem na holou
Počet lidových hlasů: 6

tresthlasů
upálení na hranici in persona3
roztrhání dravými vlky1
utopení1
stržení řemenů kůže ze zad1

Hlasovat o trestu

Přezdívka:
Navrhovaný trest:
Komentář k návrhu:


Potvrzující kód (*)

Komentáře

vlozil: Boží bojovník, datum: 2005-05-24 17:18:45, trest: roztrhání dravými vlky

Žišku na vás černoprdelníci !!

vlozil: ., datum: 2005-05-24 17:12:23, trest: upálení na hranici in persona

Husího a vepřového se i v pátek přežírají že břich jim praská...na pryčně vodního lůžka s milodarů zakoupeno mají. A pupky své obtěšklé ve Škodě Superb si vozí...A bídu nepoznají..
Jen málo mnichů již v této době ví co cestou boží a pokorou jdou... Páter Humius u PC. sedí místo aby se za nás modlitbám odevzdával a na chlípné odkazy hledí...

vlozil: páter Humius, datum: 2005-05-24 16:23:38, trest: upálení na hranici in persona

Taková drzost! Pouze mešní víno konzumovati v den sváteční povoleno máme, jinak pouze o chlebu a vodě žijeme a na pryčně tvrdé spíme!

vlozil: ., datum: 2005-05-24 15:46:28, trest: utopení

Páteři v klášterech se v mešním víně koupou a chlastají ho na kýble a nám budou tvrdit že máme lemtat hnusnej čaj a piva si po robotě nedopřát? Smiluj se bože nad tímto hříšným páterem.

vlozil: páter Humius, datum: 2005-05-24 15:23:02, trest: stržení řemenů kůže ze zad

Za rouhání navrhuji strhnout cáry kůže ze zad. Těžší trest není na místě, neboť bohulibější je čaj chuti nevalné, než hodokvas pekelný, kterému se tento hříšník, jak doufám, vyhýbá.

vlozil: K.A.T., datum: 2005-05-24 12:56:01, trest: upálení na hranici in persona

Kdyby jsi raději pil Hodokvasu a poblil se po něm jako správný chlap...

podminky apod.