Detaily hříchu

Prdy

Jméno hříšníka: Dalibor Jenne

Popis hříchu:
Tento již jednou odsouzený hříšník dále na světě zlo páchá. Celé dny satanské spisy studuje a mumlá celé pasáže nazpaměť. To, že ho již ďábel ovládl je symbolizováno jeho permanentními větry v pravidelných intervalech, kterými čpí na povrch zemský síru a křesťanům život ztěžuje. Proto navrhuji trest adekvátní jeho počínání a to naražení na kůl. Nejlépe tak, aby se vývod jeho neprodyšně ucpal. Inkvizice vyslyš nás. Salve, amice benevole prof.ThDr.PHDr.JCDr. kard. hrabě Melius OP,DrCs.

Navrhovaný trest: naražení na kůl
Počet lidových hlasů: 62

tresthlasů
naražení na kůl30
omilostnění / osvobození29
upálení na hranici in persona2
doživotní internace v klášteře1

Hlasovat o trestu

Přezdívka:
Navrhovaný trest:
Komentář k návrhu:


Potvrzující kód (*)

Komentáře

vlozil: Onan An´Alny de honiCur Ak47, datum: 2006-05-18 15:17:15, trest: doživotní internace v klášteře

Zašijte ho do kláštera. Bude o klášter míň. Sodoma, plynová Komora.Na počátku všeho bylo velký hovno a ne Bůh.Ten je až z toho hovna.

vlozil: Rád Játra, datum: 2006-01-17 14:05:02, trest: omilostnění / osvobození

Hrabe sníh, samou pokorou do země civí a na dřevěné pryčně spí. Nezaslouží si zemřít. Je to věrná ovečka páně.

vlozil: Drát, datum: 2006-01-13 12:16:08, trest: naražení na kůl

Přesně. Moje slova. Vždyť to vlastně jsou moje slova.

vlozil: David Rath, datum: 2006-01-13 12:15:30, trest: naražení na kůl

Myslím si, že hrozně arogantní a proto misí zemřít.

vlozil: Jiřina Musílková, datum: 2006-01-13 12:14:46, trest: naražení na kůl

Jeho výmluvám se musím smát.

vlozil: El Cid, datum: 2006-01-13 12:14:13, trest: naražení na kůl

Nevěřící pse, kruť se na kůlu.

vlozil: Ivan Horník, datum: 2006-01-10 22:22:31, trest: omilostnění / osvobození

Si vole děláte prdel vole, to kurva vole nemyslíte vole debile vážně ne vole, že chcete vole tohohle vole člověka odsoudit vole!

vlozil: Myslivec, datum: 2006-01-10 22:21:11, trest: omilostnění / osvobození

Je to dobrý člověk.

vlozil: Lilijec, datum: 2006-01-10 22:20:42, trest: omilostnění / osvobození

Osvoboďte ho!

vlozil: John Major, datum: 2005-09-26 17:16:23, trest: naražení na kůl

Tady se někdo vydává za naši královnu. V době, kdy byl psán tento příspěvek, jsem byl v její komnatě a věřte mi, k počítači se nedostala. Soudím, že celá lež z proradné hlavy Jenneho pochází.

vlozil: , datum: 2005-09-26 17:13:53, trest: naražení na kůl

Snad ho seženu, když si mě nechal na koleji.

vlozil: Standa, datum: 2005-09-26 17:13:04, trest: naražení na kůl

Smrt modrý strace.

vlozil: Já II., datum: 2005-07-08 18:51:16, trest: omilostnění / osvobození

Nemam vole.

vlozil: queen Elizabeth II., datum: 2005-07-08 18:50:51, trest: omilostnění / osvobození

To není pravda Tony. Je to můj dobrý přítel!

vlozil: Dalajláma, datum: 2005-07-08 18:49:40, trest: omilostnění / osvobození

Vždyť málem dosáhl nirvány!

vlozil: , datum: 2005-07-08 15:32:22, trest: naražení na kůl

Už máš ten byt?

vlozil: Toni Blair, datum: 2005-07-08 15:31:59, trest: naražení na kůl

Urazil Královnu, zaslouží smrt.

vlozil: KIM IR-SEN, datum: 2005-07-08 15:30:42, trest: naražení na kůl

Americké prase

vlozil: Rumcajs, datum: 2005-06-28 22:12:08, trest: omilostnění / osvobození

U sta kulí, pusťte ho!

vlozil: Mao Ce-tung, datum: 2005-06-28 22:11:26, trest: omilostnění / osvobození

Ani během kulturní revoluce nelze trestat nevinné!

vlozil: vidlák Jouza, datum: 2005-06-28 22:08:44, trest: omilostnění / osvobození

Osvobodit a dobře nakrmit!

vlozil: Miloš Zeman, datum: 2005-06-28 22:07:56, trest: omilostnění / osvobození

Co to slyším? Na tento případ se opoziční smlouva nevztahuje, tudíž hlasuji pro osvobození!

vlozil: Hospodský Pepa, datum: 2005-06-27 10:22:01, trest: naražení na kůl

Narazit a otočit.

vlozil: Lydie profesorová, datum: 2005-06-25 18:39:42, trest: naražení na kůl

Musím s Václavem jedině souhlasit, protože jsem mu dobrou ženou.

vlozil: prof. V. Klaus, datum: 2005-06-25 18:38:22, trest: upálení na hranici in persona

Mirku, Mirku,... Jsi pouze zástupce a já s definitivní platností rozhoduji o vině obžalovaného. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

vlozil: Večerek, datum: 2005-06-25 18:36:21, trest: naražení na kůl

Nikoho nepodplácej. Já už do Ostravy nejedu.

vlozil: Marek Dalík, datum: 2005-06-25 13:36:03, trest: omilostnění / osvobození

Rozkaz Mirku. Mám případně podmáznout inkvizitory, kdyby se to zvrtlo?

vlozil: Mirek - muž s rovnýma kulema, datum: 2005-06-25 13:34:32, trest: omilostnění / osvobození

Ja jsem zástupcem božím (pana profesora) v ODS a rozhoduji definitivně o jeho nevině!

vlozil: Ivan "hlava otevřená" Langr, datum: 2005-06-24 20:18:18, trest: naražení na kůl

My všichni v ODS si myslíme, že obžalovaný škodí státu a my bysme byli rozhodně lepší. Nejenom v tom škození.

vlozil: Bašta, datum: 2005-06-24 20:15:44, trest: naražení na kůl

Narazit dvacetdva a půl metru vysoko, kdyby vyklouzl s pomocí ďáblovou, ať ho zemská přitažlivost ztrestá.

vlozil: Jošt, datum: 2005-06-22 22:09:16, trest: omilostnění / osvobození

Není dobré následovati falešných obvinění!

vlozil: Závum Aleoárum, datum: 2005-06-22 22:08:34, trest: omilostnění / osvobození

Je třeba napravit nespravedlivé odsouzení a navěky osvobodit tohoto člověka.

vlozil: Peťa Bendl, datum: 2005-06-22 22:07:08, trest: omilostnění / osvobození

Nenechejte neprávem zhynout spravedlivého občana a služebníka božího.

vlozil: Kazimír, datum: 2005-06-22 22:06:02, trest: omilostnění / osvobození

Nechte žíti věrného pážete!

vlozil: páter Humius, datum: 2005-06-22 22:05:13, trest: omilostnění / osvobození

Toto nařčení je nepravdivé a falešné.

vlozil: František Dobrota, datum: 2005-06-22 14:20:27, trest: naražení na kůl

Zde je text rozsudku. Zhyň, bestie satanská, potomku Luciferův, bratře démona Kalastara, vyznavači knihy Ulthur, jakož i jiných černodušných svitků.

vlozil: Vlasťa Tlustý, datum: 2005-06-22 14:11:10, trest: naražení na kůl

Jestli je tento soud spravedlivý, tak nemůže pochybovat. Tento hříšník byl již jednou odsouzen a to se musí opakovat, jako že jsem Modrou šanci vymyslel a všichni na ni zbohatnou.

vlozil: Kutlvašr, datum: 2005-06-22 14:08:54, trest: naražení na kůl

Zbavme se plémě ďáblova.

vlozil: Emil Hácha, datum: 2005-06-22 14:08:08, trest: naražení na kůl

Myslím si, že je to fašista a měl by sedět na kůle, až mu to rozdrtí kůle.

vlozil: generál Syrový, datum: 2005-06-21 21:30:20, trest: omilostnění / osvobození

Takové nespravedlnosti se chcete dopustit?

vlozil: Pája Koťera, datum: 2005-06-21 21:29:35, trest: omilostnění / osvobození

Osvoboďte věrného slouhu Páně!

vlozil: Jan Zajíc, datum: 2005-06-21 21:28:17, trest: omilostnění / osvobození

Nebuď nespravedliv bratře v plameni! Věřím v nevinu tohoto služebníka.

vlozil: Jan Palach, datum: 2005-06-21 14:10:20, trest: upálení na hranici in persona

Taky by mohl zhořet. Sémě ďáblovo. Mám doma ještě troch benzínu.

vlozil: Josef Chalupa, datum: 2005-06-21 14:09:24, trest: naražení na kůl

Něvěřím, že tento neznaboh a pes nevěřící, kdy v kostele byl. Navrhuji pro něj i přes jeho nehorázné hříchy, trest poměrně mírný.

vlozil: Leoš Antonín, datum: 2005-06-17 19:15:35, trest: omilostnění / osvobození

S tímto svým přítelem pravidelně chodím do kostela. Není hoden takových falešných urážek a obvinění!

vlozil: Mojmír Musil, datum: 2005-06-17 19:14:05, trest: omilostnění / osvobození

To jsou falešná slova, napsaná samým ďáblem. Osvoboďte služebníka Páně věrného!

vlozil: Karel, datum: 2005-06-16 13:12:40, trest: naražení na kůl

Obviněný pod cizým jménem zde se obhajuje, což o jeho vině svedčí.

vlozil: Oldřich, datum: 2005-06-15 13:12:05, trest: omilostnění / osvobození

Osvoboďte věrného služebníka Páně. Ten kdož udání dal sám nestoudným hříšníkem jest a chce se zbaviti bližního svého, jen aby mohl ukořistiti uvolněné statky jeho.

vlozil: Franta, datum: 2005-06-15 11:20:09, trest: naražení na kůl

Svému trestu neunikneš.

vlozil: Pepa, datum: 2005-06-12 11:22:41, trest: omilostnění / osvobození

Svobodu služebníku páně věrnému. Udavači vydávajícímu se za Ignáce z Loyoly čiší satan a nenávist z očí!

vlozil: Ignác z Loyoly, datum: 2005-06-10 15:06:04, trest: naražení na kůl

To jsou falešná slova.

vlozil: Armstrong, datum: 2005-06-10 13:58:55, trest: omilostnění / osvobození

Jedinec který se vydává za Ignáce z Loyoly je notorický lhář a podvodník a sám zasluhuje trest nejvyšší!

vlozil: Ignác z Loyoly, datum: 2005-06-09 16:21:38, trest: naražení na kůl

Drtimozk se již k případu nevyjadřuje, protože je srozuměn s jasnou vinou obžalovaného. Musí se hodně učit, jinak dostane jenom E.

vlozil: Kissinger, datum: 2005-06-09 16:10:14, trest: naražení na kůl

Mohl by se používat na výrobu bioplynu, což by výrazně oživilo českou ekonomiku.

vlozil: Ignác z Loyoly, datum: 2005-06-09 16:06:50, trest: naražení na kůl

Taktéž věřím ve spravedlnost a boží prozřetelnost této instituce. Proto nemohu očekávati jiný rozsudek než již navrhnutý v oznámení.

vlozil: Drtimozk, datum: 2005-06-09 16:04:31, trest: omilostnění / osvobození

To nedá se poslouchati více,
věřím že spravedlivě rozhodne Svatá inkvizice.

vlozil: Ignác z Loyoly, datum: 2005-06-09 16:04:12, trest: naražení na kůl

Zaslou¨ží kůl hluboko v dvanáctníku.

vlozil: Ignác z Loyoly, datum: 2005-06-09 16:02:23, trest: naražení na kůl

Tento neznaboch žádné období půstu neuznává a všemi dary od Boha nepokrytě pohrdá.

vlozil: Drtimozk, datum: 2005-06-09 16:00:46, trest: omilostnění / osvobození

V období půstu pouze vodu konzumuje, jinak i fazole požívá, neb žádným božím darem nepohrdne.

vlozil: Ignác z Loyoly, datum: 2005-06-09 15:58:19, trest: naražení na kůl

Když se věnuje půstu, tak proč stále fazolí požívá, aby ďábla v sobe nabudil?

vlozil: Drtimozk, datum: 2005-06-09 15:52:41, trest: omilostnění / osvobození

Toto je falešné obvinění. Dotyčného osobně znám a vím, že pravidelně k Pánu se obrací, zakázané knihy nevalstní a půstu se věnuje.

vlozil: Ignác z Loyoly, datum: 2005-06-09 15:33:28, trest: naražení na kůl

Ať se vrtí na kůlu.

podminky apod.