Detaily hříchu

mrhání časem, lenost, rouhání

Jméno hříšníka: Jaroslav Franěk

Popis hříchu:
Tento prostopášník, se kterým je již jeden inkviziční proces řízen, dále proviňuje se proti Bohu a ohrnuje nos nad jeho dary.

Každý den v díře jeho smrduté pojídá pomyje a studuje zakázané spisy. Navíc při spánku nevědomky recituje verše satanské a vyluzuje skřeky ďábelské. Místo aby navštěvoval nedělní mši svaté, raději v pelechu svém plesnivém dlí a při opakovaných výzvách bližních jeho se rouhá a Pána uráží.

Místo aby po dědinách chodil, krávy pěstoval a víru pravou šířil, dlouhé dny nevylézá z kobky, kde temné věci kuje. Dovolím si vznésti i obvinění, že může být zapleten s kultem čarodějnickým.

Opovrhuje tak nezměrnou milosrdností boží, odmítá řeholi, které se ostatní ovečky páně neštítí a vpravdě zasluhuje trest, který by z něj satana vyhnal.

Navrhovaný trest: sežrání mravenci
Počet lidových hlasů: 42

tresthlasů
omilostnění / osvobození20
naražení na kůl19
uvaření v oleji1
sežrání mravenci1
upálení na hranici in persona1

Hlasovat o trestu

Přezdívka:
Navrhovaný trest:
Komentář k návrhu:


Potvrzující kód (*)

Komentáře

vlozil: Kazimír, datum: 2006-01-17 14:03:44, trest: naražení na kůl

Je to zlosyn a pokrytec!

vlozil: Cestovatel, datum: 2006-01-13 12:17:27, trest: omilostnění / osvobození

Je nevinný jako lilie.

vlozil: vidlák Metoděj, datum: 2006-01-11 17:31:42, trest: naražení na kůl

Hází kabely do studní, čímž je navěky otráví a tucty rolníků potomž na kurděje a černou nemoc zhebají.

vlozil: Čárium bum, datum: 2006-01-10 22:15:16, trest: naražení na kůl

Zhyň syne Luciferův!

vlozil: Muzikář, datum: 2006-01-10 22:14:36, trest: uvaření v oleji

Postihnout ohněm a mečem!

vlozil: Krumpáč, datum: 2006-01-10 22:13:13, trest: naražení na kůl

Je to bezbožník a kacíř!

vlozil: Standa, datum: 2005-09-26 17:11:37, trest: omilostnění / osvobození

Tento pěšák ČSSD zaslouží jedině svobodu.

vlozil: Ferda mravenec, datum: 2005-07-31 18:27:45, trest: sežrání mravenci

Potrestat!

vlozil: Anděl, datum: 2005-07-18 19:51:49, trest: omilostnění / osvobození

Darovati nůžky znamená osvobození.

vlozil: pravý Vladimír Iljič Lenin, datum: 2005-07-08 18:55:35, trest: naražení na kůl

Neučí se, neučí se, neučí se!

vlozil: Vladimir Iljič, datum: 2005-07-08 15:29:05, trest: omilostnění / osvobození

Svobodu proletariátu.

vlozil: Josif Visarionovič Džugašvili, datum: 2005-06-28 22:05:37, trest: naražení na kůl

Viděl jsem ho plivat na srp a kladivo. Pěšky na Sibiř a pak na kůl!

vlozil: Albert Einstein, datum: 2005-06-28 22:04:00, trest: naražení na kůl

Miladu Horákovou propustit, Jaroslava Fraňka narazit!

vlozil: Jan Hus, datum: 2005-06-28 22:03:09, trest: naražení na kůl

Viděl jsem ho prodávat odpustky. Na kůl s ním!

vlozil: Julius Fučík, datum: 2005-06-28 22:02:23, trest: naražení na kůl

Je to hříšný kapitalista a vydřiduch. Na rozdíl ode mne zaslouží trest nejvyšší!

vlozil: Milada Horáková, datum: 2005-06-27 10:21:12, trest: omilostnění / osvobození

Je to vykonstruovaný proces.

vlozil: Karel Kramář, datum: 2005-06-25 18:35:04, trest: omilostnění / osvobození

Nehodné takto urážeti výkvět našeho národa.

vlozil: Chamurappi, datum: 2005-06-25 18:34:19, trest: omilostnění / osvobození

Tyto hříchy neexistují. Jsou smyšlené, jinak bych to tam napsal.

vlozil: Drakón, datum: 2005-06-25 13:32:23, trest: naražení na kůl

Ten kdož se provinil zákonům, musí podstoupiti spravedlivý trest!

vlozil: tatíček Masaryk, datum: 2005-06-25 13:31:00, trest: naražení na kůl

Ač jsem zarytým odpůrcem trestu absolutního, v tomto případě nelze učiniti jinak, neb jedná se o nadmíru závažný a sociálně krajně nebezpečný případ!

vlozil: Václav, datum: 2005-06-24 20:13:30, trest: omilostnění / osvobození

Mh. Mh. Myslím, že to jsou falešná slůvka a křivá obvinění.

vlozil: Jiřina, datum: 2005-06-24 20:12:18, trest: omilostnění / osvobození

Samé lži. Budu se bránit soudně.

vlozil: Petr Cibulka, datum: 2005-06-22 22:11:55, trest: naražení na kůl

Odsoudit! Je to potenciální napomahač proradných a antikřesťanských tajných služeb!

vlozil: Mumuland, datum: 2005-06-22 22:10:38, trest: naražení na kůl

Potřebujeme zbavit svět takovýchto budižkničemů a rouhačů!

vlozil: Ota Šik, datum: 2005-06-22 14:06:28, trest: omilostnění / osvobození

Udání od kacíře nemohou být brána na vědomí.

vlozil: Ransdorf, datum: 2005-06-21 21:32:55, trest: naražení na kůl

Do gulagu a na kůl!

vlozil: Václav profesor, datum: 2005-06-21 14:06:52, trest: omilostnění / osvobození

Potřebujeme více věrných služebníků páně, jako je tento neprávem udaný.

vlozil: Miloš Havel, datum: 2005-06-17 19:12:48, trest: naražení na kůl

Zbavme svět neznabohů, antikristů a budižkničemů!

vlozil: Karel, datum: 2005-06-16 13:14:20, trest: omilostnění / osvobození

Psáno vše jest jedním písařem, který se nepravdivým udáním soustředění nápravných sil od sebe snaží odvrátit.

vlozil: Mirek Dušín, datum: 2005-06-15 13:14:52, trest: naražení na kůl

Desatero je třeba dodržovati a ten kdož tak nekoná, po zásluze musí být potrestán!

vlozil: Oldřich, datum: 2005-06-15 13:13:02, trest: naražení na kůl

Vykonat trest!

vlozil: kanada, datum: 2005-06-15 11:19:18, trest: omilostnění / osvobození

Svobodu

vlozil: Milan, datum: 2005-06-13 19:20:08, trest: naražení na kůl

Spravedlivě potrestat!

vlozil: Foustatej šnek, datum: 2005-06-09 20:22:42, trest: upálení na hranici in persona

Zhiň ty sémě pekelné ! Upáit jako červa!

vlozil: Jimmy Hnát, datum: 2005-06-09 19:21:55, trest: naražení na kůl

žádnou svobodu si nezasloužíš, za porušení všech zákonů církve pro tebe existuje pouze jediná alternativa: chcípni, chcípni satane

vlozil: Ignác z Loyoly, datum: 2005-06-09 16:25:00, trest: omilostnění / osvobození

Pravým hříšníkem navrhovatel jest, neb závist v srdci jeho myšlení nahlodá a k pomstě na bližním jeho mysl Ďábel svádí

vlozil: LID, datum: 2005-06-09 16:19:48, trest: omilostnění / osvobození

Svobodu!!!!!!!!!!!!!

vlozil: Petr pan, datum: 2005-06-09 16:08:54, trest: omilostnění / osvobození

Tato zášť je nepochopitelná. Původce tohoto sprostého oznámení na sebou zamysleti by se měl a důsledky vůči sobě zákonitě vyvoditi.

vlozil: Ignác z Loyoly, datum: 2005-06-09 16:04:43, trest: omilostnění / osvobození

Falešná slůvka.

vlozil: google, datum: 2005-06-09 16:03:13, trest: omilostnění / osvobození

Křivé obvinění.

vlozil: Ignác z Loyoly, datum: 2005-06-09 15:59:39, trest: omilostnění / osvobození

Teď jsem obžalovaného kontroloval a vše je v naprostém pořádku. Zaslouží pokoj a svobodu.

vlozil: Ignác z Loyoly, datum: 2005-06-09 15:32:55, trest: omilostnění / osvobození

Svobodu služebníku Páně.

podminky apod.