Detaily hříchu

Antikristé

Jméno hříšníka: Markéta Klimentová, Martin Mach

Popis hříchu:
Obě tyto osoby se na hřbitovech po nocích chovají neprístojně: plivou, kradou, ničí, kouří, provozují sexuální praktiky a uráží mrtvé. Vzývají satana. Opovrhují Kristem.
S úctou Váš O.F.V. C.

Navrhovaný trest: uvaření v oleji
Počet lidových hlasů: 4

tresthlasů
symbolické upálení in effigie (v obraze)1
páskem na holou1
bičování1
omilostnění / osvobození1

Hlasovat o trestu

Přezdívka:
Navrhovaný trest:
Komentář k návrhu:


Potvrzující kód (*)

Komentáře

vlozil: Fil-ousz, datum: 2007-10-29 12:41:43, trest: bičování

k osobě hříšnice chci podotknout, že je znám její zvýšený sexuální apetit, který se mimo jiné projevuje neukojitelnou touhou obcovat na nezvyklých místech jako hřbitovy nebo příkladně telefonní budky... také jsem zaslechl, že prolévá li hrdlo vínem pak při taranování její vlhké svatyně mužským údem divoce mlaská. Nejhorší na celém aktu je skutečnost, že k ránu ani neví s kým tonula v moři slasti.

proto nechť její bílou prcku zlíbá bič.

vlozil: božský Guru, datum: 2007-10-29 12:18:42, trest: symbolické upálení in effigie (v obraze)

S ohledem na to, že se dotyčná stále zcela zjevně nachází ve stavu "pod obrazem", navrhuji upálení v něm. Neb jest naprosto jisté, že díky alkoholu, kteréhož se jí valem dostává, bude hořeti a na hony svítiti a kolemjdoucím tak zvěstovati, jak jest naloženo s hříšníky, kteřížto tak zle se svými útrobami nakládají.

vlozil: velký gigi, datum: 2007-10-29 10:53:55, trest: páskem na holou

Neznám sice Martina Macha, ale je to veskrze ďábelské jméno, Druhou osobu znám velice dobře, proto je navrhovaný trest tak mírný, nebo vlastně spíše se stává odměnou.

vlozil: rocksleepy, datum: 2005-11-08 13:10:21, trest: omilostnění / osvobození

Jsme nevinní, žádný trest nezasluhujeme.

podminky apod.