Detaily rozsudku

Žije

Jméno hříšníka: Robert

Popis hříchu:
Dejchá my kyslik.

Navrhovaný trest: rozčtvrcení koňmi
Počet lidových hlasů: 1

tresthlasů
omilostnění / osvobození1

Rozsudek

Text rozsudku:
Ve shora uvedené věci se proces ruší a zastavuje pro zmatečnost. Inkviziční soud se usnesl, že výše uvedený čin není možné shledat jako hřích, navíc žalobce musí odběr kyslíku snášet z důvodu nemožnosti si jej nárokovat. Rozhodnout o vině žalovaného by bylo možné pouze v případě, že z jeho úst se dere nesnesitelný zápach, který by bylo možné přisoudit nadpřirozenému působení ďábla či démonických bytostí, avšak za těchto okolností není vina žalovaného zcela prokázána a proto se proces ruší.

Odsouzen k trestu: zastavení procesu a zrušení obvinění

Soud vedl a rozsudek dne 2013-05-04 15:46:22 vynesl inkvizitor Mons. Johannes Pragensis O.P..

Komentáře

vlozil: Herr M. Niemand, datum: 2005-04-20 18:33:54, trest: omilostnění / osvobození

Nevím, jestli by si někdo, kdo udělá ve větě o třech slovech dvě hrubky, neměl příště rozmyslet umisťování čehokoliv na Internet.

podminky apod.