Detaily rozsudku

Pomáhání výplodům Satana

Jméno hříšníka: neuvedeno

Popis hříchu:
Zdravím.
Já, strašlivý hříšník, jsem se dopustil strašlivých hříchů:
1) Otevřeně jsem rozmlouval s upírem, stvořením Ďábla, poskokem Belzebuba a zvráceným psychopatem od přírody. Je známo, že VŠICHNI upíři, wiccané, mágové a podobná verbež jsou hnusní, zlí a zvrácení a musí být zničeni!
2) Dovolil jsem si pochybovat o Jediném bohu, jehož představa v podání kněží se neshodovala s mojí. Samozřejmě jsem byl pomýlen, že?
3) A to je hřích, za který se stydím úplně nejvíc - kdysi dávno jsem dokonce naslouchal zaslepeným blábolům podobných "inkvizitorů" a souhlasil s pochybnými názory na "očistu světa" a na špatnost veškeré magie názorů náhodou odlišných od křesťanského. To je neodpustitelné, chápu, a za to bych měl být upálen.

Navrhovaný trest: upálení na hranici in persona
Počet lidových hlasů: 3

tresthlasů
páskem na holou1
upálení na hranici in persona1
naražení na kůl1

Rozsudek

Text rozsudku:
Budiž tedy viník upálen na hranici! Ve shora uvedené věci se anonymní zločinec plně doznává k odpadnutí od pravé víry, ke kacířství, k čarodějnictví a ke spolku s ďáblem (nekalá komunikace s démony) zřejmě prostřednictvím magie či jiných nekalých praktik. Rovněž jako projev své neúcty, nestoudnosti, rouhačnosti a bezbožné nevděčnosti k Všemohoucímu píše Boha s malém b! A za to zasluhuje ten nejvyšší trest!!!

Odsouzen k trestu: upálení na hranici in persona

Soud vedl a rozsudek dne 2013-08-15 10:05:27 vynesl inkvizitor Mons. Johannes Pragensis O.P..

Komentáře

vlozil: DarkSirala, datum: 2006-06-22 21:12:38, trest: naražení na kůl

mám ráda satanisty a upíry...když takhle uvažuješ..

vlozil: Satan, datum: 2005-04-26 19:56:24, trest: páskem na holou

Satan rules!

vlozil: Carol-ll, datum: 2005-04-20 18:00:06, trest: upálení na hranici in persona

Upálit!!!!!Ty jsi věřil v křesťanství?!nemám sklov....nepatří ti nic jiného než upálení!!!!

podminky apod.