Detaily rozsudku

Vampýrismus

Jméno hříšníka: Nastasyah

Popis hříchu:
Miluju temnotu, smrt a nenávist. Zavrhla jsem boha za to, co spáchal na rase vampýrů. Stala jsem se upírkou. A jsem na to hrdá. Provozuji temnou magii, uctívám Nekonečné jméno a Vlad Tepes je mým ideálem. Miluji ho. A budu milovat.

Navrhovaný trest: naražení na kůl
Počet lidových hlasů: 4

tresthlasů
omilostnění / osvobození3
naražení na kůl1

Rozsudek

Text rozsudku:
Inkviziční soud ve shora uvedené věci se po poradě rozhodl o trestu naražení na kůl, neboť žalovaná trpí prokletím vampýrství a četnými bludy. Proto si soud mimo jiné dovoluje náležitě poučit žalovanou i všechny přísedící poučkou, že kníže Vlad Tepes byl slavný hrdina a zbožný křesťan, který se proslavil četnýmí vítězstvími nad pohany, které neslavně narážel na kůly. Budiž tedy žalovaná naražena na kůl stejně neslavně jako hordy osmanských nájezdníků, které Vlad Tepes osobně sprovodil ze světa.

Odsouzen k trestu: naražení na kůl

Soud vedl a rozsudek dne 2013-05-04 19:29:32 vynesl inkvizitor Mons. Johannes Pragensis O.P..

Komentáře

vlozil: Kardinál Richelieu, datum: 2005-04-29 11:59:03, trest: naražení na kůl

Stejně jak říkal jsem v případu podobném.Tato osoba jenž obžalovává sama sebe z hříchů,jimiž netrpí,je vinna klamáním a lží. Navíc jsou její názory liché,sama jim nevěří a pouze zajímavou jak děvka benátská snaží sebe udělat. Proto tak jak děvku benátskou popraviti ji navrhuji

vlozil: Sythrael, datum: 2005-04-23 20:25:06, trest: omilostnění / osvobození

...

vlozil: Kain, datum: 2005-04-20 20:55:02, trest: omilostnění / osvobození

My praotec všech upíré říkáme :
Tato vampírka by se měla propustit jinak inkvizice pocítí staletý hněv vampírů

vlozil: Adda Cruel, datum: 2005-04-20 20:03:22, trest: omilostnění / osvobození

My, velekněžka Adda Cruel, z moci světské i moci Velké Církve Satanovy navrhujeme zproštění viny, neboť se zachovala v souladu s lidskou (upírskou) přirozeností!
Amen - Tak se staň!

podminky apod.