Detaily rozsudku

Nebránil jsem čarodějnictví

Jméno hříšníka: Ceky

Popis hříchu:
Jednou při jedné roztržce jsem ne zcela důsledně bránil tuto starou víru. A za to se teď chci odprostit od tohoto hříchu, zcela jsem se zostudil.. Ale v myšlence je Wicca vždy na rpvním místě

Navrhovaný trest: upálení na hranici in persona
Počet lidových hlasů: 1

tresthlasů
omilostnění / osvobození1

Rozsudek

Text rozsudku:
Gardneriánské kacířství (tzv. Wicca) není a nikdy nebyla starou vírou. Je to novodobý blud, který vznikl poměrně nedávno, původně jako feministická forma hereze protestantství. Jako stará víra se pouze maskuje, aby přilákala snílky, romantiky, hlupáky a tmáře, kteří jsou ochotni zaprodat se falešné religiozitě a modlářství starých pohanských kultů, které jsou však už dávno minulostí, takže je to prokazatelně ďáblův podvod a padělek, kterému může uvěřit snad jen důvěřivé dítě. Pouze katolictví je v euroamerickém prostoru jedinou (kontinuálně existující) starou vírou. Wicca své stoupence navádí k praktikování černé magie a ke spolku s ďáblem (a Bible praví, že čarodějnici nenecháš naživu). Sám sebe jsi odsoudil k upálení, takže budiž.

Odsouzen k trestu: upálení na hranici in persona

Soud vedl a rozsudek dne 2013-08-16 08:02:19 vynesl inkvizitor Mons. Johannes Pragensis O.P..

Komentáře

vlozil: Byztar, datum: 2005-07-06 21:29:08, trest: omilostnění / osvobození

Žehnám ti........ať tvá víra zvítězí!

podminky apod.