Detaily rozsudku

Prokletí

Jméno hříšníka: Satharel

Popis hříchu:
Jsem. Jsem stvořena pro temnotu.. Živím se životní energií pozemských bytostí.. spalující žízeň hasím teplou rudou tekutinou.. proplouvám věčností a pro mnohé jsem nevyřčeným a nezjištěným zlem..

Navrhovaný trest: upálení na hranici in persona
Počet lidových hlasů: 4

tresthlasů
omilostnění / osvobození4

Rozsudek

Text rozsudku:
Inkviziční soud zde bere za prokázané, že výše uvedená žalovaná nedisponuje ani tak nadpřirozenými schopnostmi, jako spíše závažnou duševní nemocí projevující se silnou paranoiou, která se prohlubuje a znemožňuje tak žalované posuzovat věci racionálním způsobem. Soud se závěrem tedy rozhodl proces zrušit a žalovanou osvobodit. Žalovaná musí neprodleně vyhledat odbornou pomoc!

Odsouzen k trestu: omilostnění / osvobození

Soud vedl a rozsudek dne 2013-05-28 13:33:51 vynesl inkvizitor Mons. Johannes Pragensis O.P..

Komentáře

vlozil: Alkeantres, datum: 2005-05-12 21:05:57, trest: omilostnění / osvobození

jen tak dál

vlozil: Kain, datum: 2005-04-20 20:39:24, trest: omilostnění / osvobození

zůstaň u nás je nás tu málo

vlozil: Blackie, datum: 2005-04-20 20:35:31, trest: omilostnění / osvobození

Zůstaň tu s námi, sestřičko...
Ve jménu Admenu, nechť je ti odpuštěno!

podminky apod.