Detaily rozsudku

je bananista!!!!

Jméno hříšníka: hellste

Popis hříchu:
tato hříšnice nejenže souloží na hřitovech s chlípnými lidmi navíc patří do čímdál více se rozrůstající sekty bananistu!!!

Navrhovaný trest: bičování
Počet lidových hlasů: 1

tresthlasů
omilostnění / osvobození1

Rozsudek

Text rozsudku:
To je už v pořadí druhý příslušník této pohanské sekty rouhačů, který je inkvizičním soudem souzen. Tato sektářka se odsuzuje k doživotní internaci v ženském klášteře, kde bude jako nevěsta Kristova chválit Pána Boha a našeho Spasitele dnem i nocí a trestat své hříšné tělo důtkami, aby se zbavila všech hříchů těla a byla svatá před Hospodinem.

Odsouzen k trestu: doživotní internace v klášteře

Soud vedl a rozsudek dne 2014-08-19 08:40:01 vynesl inkvizitor Mons. Johannes Pragensis O.P..

Komentáře

vlozil: hrabě Rogo von Error, datum: 2005-05-02 21:50:36, trest: omilostnění / osvobození

Chválihodné

podminky apod.