Detaily rozsudku

Hříšník hřešící převelice.

Jméno hříšníka: Aleš "Alda" Hudeček

Popis hříchu:
Nevěří v Boha, vyznává pohanské kulty (Wicca). Bere jméno Boží nadarmo. Nesvětí den sváteční. Przní panny a oddává se nechutným sexuálním praktikám a orgiím hoduje. Hraje si na vojáčky - zabíjení lidí. Vydává křivé svědectví o svých bližních a kudy chodí tudy je pomlouvá. Pýcha nesmírná dlí v srdci jeho.

Navrhovaný trest: upálení v sudu s methanolem
Počet lidových hlasů: 0

O trestech dosud nikdo nehlasoval.

Rozsudek

Text rozsudku:
Hřích tento velmi těžký je, ale domníváme se, že hříšníka tohoto je možné napravit a proto ho jen posíláme do internace. A jeho dopravení do kláštera se světské moci nařizuje, kdo by hříšníka pod svou střechou přechovával nebo mu pomoc poskytoval, ať je na něj klatba uvalena.

Odsouzen k trestu: doživotní internace v klášteře

Soud vedl a rozsudek dne 2007-10-27 02:42:43 vynesl inkvizitor P. Holan.

Komentáře

Dosud nebyl vložen žádný komentář.

podminky apod.