Detaily rozsudku

Nactiutrhání

Jméno hříšníka: Lucie

Popis hříchu:
Tato hříchem skrz na skrz prolezlá žena veřejně napadá a pomlouvá slušnou, poctivou a bohabojnou dívku. Její slova jsou pekelnými výplody jenž v uších pálí a do očí slzy vhánějí. Ovšem, jako poctivý a bohabojný člověk stále věřím v možnost nápravy a proto navrhuji jen mírý trest pro ponaučení a nalezení pravé cesty.

Navrhovaný trest: vyválení ve střepech a zbičování ostnatým drátem
Počet lidových hlasů: 1

tresthlasů
doživotní internace v klášteře1

Rozsudek

Text rozsudku:
S jeho excelensí žalobcem souhlasíme, domníváme se však, že pro nápravu hříšnice této lepší cesta je:

Hříšnice odsuzuje se ke konfiskaci veškerého majetku svého.

Co to ale vypovídají svědkové???
Tokio Hotel, to již blázince blízko jest...nebezpečná ženo tato jeví se nám býti a náprava její je nemožná nejspíše proto odsuzuje se k upálení v obraze.

Odsouzen k trestu: symbolické upálení in effigie (v obraze)

Soud vedl a rozsudek dne 2007-11-02 10:47:33 vynesl inkvizitor P. Holan.

Komentáře

vlozil: Zbožný Anton, datum: 2007-11-01 23:38:13, trest: doživotní internace v klášteře

Ano bratře, tato žena je skutečně vyslancem samotného pekla. Mimo rozeklaného jazyku a podivných stolovacích zvyklostí je zde další důkaz, při prohledání jejího domu byly nalezeny plakáty a propagační materiály kapely Tokio Hotel, zrůdných bezbožníků kteřížto se nezastaví před nikým a před ničím. Stále však, tak jako bratr Bohumil, vidím možnost nápravy a proto navrhuji trest velmi mírný.

podminky apod.