Detaily rozsudku

Obcování s červenobílým Ďáblem

Jméno hříšníka: Richi

Popis hříchu:
Richi jest kacířem velkým, při obcování s červenobílým ďáblem přistižený. Duše jeho pro očistu rudou svěcenou vodou postoupena byla, účinek však pražádný neviděn. Pro zkázu mysli své bude tedy útrpnému právu podroben.

Navrhovaný trest: uvaření v oleji
Počet lidových hlasů: 5

tresthlasů
rozčtvrcení koňmi2
stětí hlavy2
stržení řemenů kůže ze zad1

Rozsudek

Text rozsudku:
Na rozdíl od klubu nesoucího pouze barvu pekelnou, osoba tato chuť napravit se má, kteroužto prokazuje příklonem ke klubu, který odvěký boj mezi peklem a nebem v barvách svých nese

Odsouzen k trestu: omilostnění / osvobození

Soud vedl a rozsudek dne 2005-03-14 11:42:41 vynesl inkvizitor Poscus Valeoarum.

Komentáře

vlozil: sv. Petronius, datum: 2005-02-23 18:15:25, trest: stětí hlavy

Propadl-li červeno-bílému peklu, ať o hlavu přijde. Jeví tak totiž známky slabomyslnosti tak závažné, že lepší se jeho zbavit, by naši křesťanské obci, způsobem nějakým neublížil.

vlozil: Ezechiel, datum: 2005-02-21 08:59:08, trest: rozčtvrcení koňmi

Cesta Sparťana ze všech stran lemována jest nespravedlností, sobectvím a tyranií seSHITé zloby. Požehnán buď ten, kdo ve jménu Sparty, lásky a dobré vůle vyvede slabé z údolí seSHITé temnoty, neb ten jest skutečným pastýřem a spasitelem zbloudilých dětí. A já srazím k zemi mocným trestem a divokým hněvem všechny seSHITce, kteří se pokusí otrávit a zničit mé sparťanské bratry, a když uvalím svou mstu na tebe - seznáš že jméno mé je Bůh. Smažte ho, bastarda.

vlozil: Archanděl Rafael, datum: 2005-02-20 11:52:10, trest: stržení řemenů kůže ze zad

Povinnost křesťanů jest dobro od zla rozeznávati. A zlo jest barvy rudé, té pekelné, sparťany se zvoucí! Každý z nich bez otálení trest nejvyšší zaslouží, neb není zla v duších lidu barvu červeno-bílou, barvy to národní lidu slovanského, vyznávající. Barva rudá jest barva komunistická, těch nejhorších kacířu a zplozenců strany temnější než pekla, stvůr za které by se i zvrhlý, prokletý a nenáviděný bratr, temný archanděl Lucifer styděl. Neb za doby, kdy v zemi této temno největší nastalo, čtyřicet let ničení všeho svatého, nezpochybnitelných dogmat, těm rudým předobře se vedlo a trpěl dosti hrdý národ český, když jeho barvy, červená a bíla, pošlapány byly.

vlozil: Rudá mašina, datum: 2005-02-09 09:00:04, trest: stětí hlavy

S mocnostmi pekelnýme jest poviností křesťanskou bojovat a zlo páchané krutě trestat. Nechť hrdlem svým propadne!!!

podminky apod.