Detaily rozsudku

Nepřítel státu

Jméno hříšníka: Miroslav Kalousek

Popis hříchu:
Tento muž jest nepřítel státu a měl by pykat za své hříchy.

Navrhovaný trest: doživotní internace v klášteře
Počet lidových hlasů: 3

tresthlasů
ukamenování1
oběšení1
naražení na kůl1

Rozsudek

Text rozsudku:
Inkviziční soud po náležitém zvážení všech možných i údajných činů uvedeného hříšníka došel k závěru, že tento žalovaný své hříchy již odčinil skrze restituce církevní. Bůh mu za to žehnej.

Odsouzen k trestu: omilostnění / osvobození

Soud vedl a rozsudek dne 2013-05-06 11:27:34 vynesl inkvizitor Mons. Johannes Pragensis O.P..

Komentáře

vlozil: Poo Poo, datum: 2013-03-25 19:15:55, trest: oběšení

Arcikacíř!

vlozil: František Dobrota, datum: 2012-10-27 13:35:46, trest: naražení na kůl

Nechť sejde tím, čím zacházel!

vlozil: nečas, datum: 2012-09-26 18:15:48, trest: ukamenování

nemám ho rád

podminky apod.