Detaily rozsudku

Mrdám jeptišky

Jméno hříšníka: Piičusek

Popis hříchu:
Mohli bychom to vyměnit a pití vodky? Tu mám radši.
Kámen.
Zdechněte Ježíšovy vlezdokundy!!

Navrhovaný trest: pití vody
Počet lidových hlasů: 1

tresthlasů
páskem na holou1

Rozsudek

Text rozsudku:
Ve shora uvedené věci vzal inkviziční soud za prokázané, že se žalobce/žalovaný dopustil zločinu rouhání vůči Bohu a svaté matce církvi, jež to soud shledává jako nadmíru ohavné a nestoudné. Budiž tedy viník odsouzen k trestu roztrhaní smečkou vlků za přítomnosti všeho duchovenstva a věřících, zvláště pak dotčených řeholnic!

Pokud se Bůh smiluje nad hříšníkovou zkaženou duší, bude jeho svatým a neměnným příkazem poslána do Očistce, kde bude trpět nesnesitelnou bolestí po tisíc let, než se nakonec polepší. Kéž Svatá inkvizice nepolevuje ve svém svatém poslání stíhat a trestat všechny hříšníky a neznabohy a v ochraně Božího stáda - svaté matky církve - před úklady a nástrahami satana a jeho démonů. Náš Bůh je spravedlivý, trestá zlovolné a hříšné, zato však žehná věrným a spravedlivým, které vroucně miluje jako otec svá dítka.

Odsouzen k trestu: roztrhání dravými vlky

Soud vedl a rozsudek dne 2014-08-15 13:54:47 vynesl inkvizitor Mons. Johannes Pragensis O.P..

Komentáře

Dosud nebyl vložen žádný komentář.

podminky apod.