Detaily rozsudku

sobecka mrcha

Jméno hříšníka: sobecka

Popis hříchu:
Neposlala mi prani k narozeninam ani k Valentynovi. Travi hodiny a cele dny s hrisniky misto aby venovala minutu nekomu kdo na ni mysli porad.

Je potreba prisneho trestu bratri v Kristu.

Navrhovaný trest: sežrání mravenci
Počet lidových hlasů: 6

tresthlasů
upálení na hranici in persona4
uvaření v oleji1
roztrhání dravými vlky1

Rozsudek

Text rozsudku:
Vážení a milí bratři a sestry v Kristu, pozorně si vyslechněte tento

user image

R O Z S U D E K
J M É N E M
S V A T É
M A T K Y
C Í R K V E


pověřený člen tribunálu Svatého úřadu, pokorný služebník našeho Pána, rozhodl s pomocí Boží ve shora uvedené věci žalované: sobecka, která tráví hodiny a celé dny s hříšníky na místo se svými blízkými, ve jménu Otce i Syna i Ducha

takto:

I. Uvedená hříšnice se odsuzuje k trestu bičování.

II. Uvedená hříšnice ani žádný jiný z účastníků, není povinen při oslavách jmenin blahopřát k narozeninám ani ke sv. Valentýnovi.

Odůvodnění

Inkviziční soud má za to, že se výše uvedená hříšnice provinila hříchem pohrdání svými bližními, naším Pánem a církví svatou. Po pečlivém zvážení soud dospěl k názoru, že výše navrhovaný trest neodpovídá závažnosti činu, respektive zanedbáním určité činnosti, naopak se přiklonil k trestu bičování (lidmi nenavrhovaného) v dobré víře, že tento bude přiměřeným trestem pro osobu, která je jen ztracenou ovcí uprostřed krutého, satanem zužovaného, světa.

Inkviziční soud dospěl k závěru, že výše uvedená hříšnice je jen další zbloudilou ovcí zarputile odmítající milovanou náruč Boží, stejně jako moudré vedení Jeho pokorných služebníků a Svaté matky círve. Jinak rozhodl v bodě, kdy se dotyčná měla provinit vážným pochybením „neblahopřát k narozeninám a ke sv. Valentýnovi“, respektive jejich zanedbáváním, když se v prvním případě jedná o pro církev nedůležitou událost, v tom druhém o den, který je zasvěcen svatému, který je často oslavován nevhodným způsobem.

Soud shledává tento trest (tj. bičování) jako nanejvýš vhodný a užitečný, v dobré víře, že tuto osobu nasměruje k upřímnému pokání a očištění od hříchu, tedy k celkové nápravě duše, aby si sama mohla svobodně vybrat mezi Božím světlem a temnotou, dospět k moudré volbě cesty ke spáse a svatosti na místo zla hříchu a příště se již vyvarovat všeho, co je zkažené a hříšné v očích Hospodina. Vždyť co je utrpení pomíjivého těla v tomto krátkém pozemském životě oproti věčnému zatracení v ohni pekelném, odkud není úniku?

Bůh je milosrdný a spravedlivý ve svých soudech, ale žádná spása nečeká ty jedince, kteří proti Bohu hřeší a zarputile odmítají Jeho milovanou náruč.

Odsouzen k trestu: bičování

Soud vedl a rozsudek dne 2015-06-18 11:08:44 vynesl inkvizitor Mons. Johannes Pragensis O.P..

Komentáře

vlozil: los, datum: 2015-03-08 13:38:03, trest: upálení na hranici in persona

bičovat natahnout na skřipec a upalit

vlozil: bratr Klement, datum: 2015-02-20 14:19:36, trest: roztrhání dravými vlky


necht zbytky spaleneho tela jsou ponechany k sezrani vlkum.

prilozte poradne pod doutnajici ohen, nechte plameny poradne rozhoret!!!

vlozil: otec Bozetech, datum: 2015-02-20 14:17:17, trest: upálení na hranici in personaponejprv je treba ulozit hrisnici do klady, pak natahnout na skripec.

Pote je treba nasadit palecnici.

A samozrejme nakonec upalit.

Necht plameny ohnive sezehnou a spali na popel hrisnici a osvobodi dusi hrisnou aby mohla predstoupit pred Boha, pana naseho milostiveho jez na nas shlizi milostive z nebes.

Slava panu nasemu, bohu vsemohoucimu!!

Upalte ji, upalte ji, upalte ji !!!!

vlozil: bratr Bohumil, datum: 2015-02-20 14:10:51, trest: upálení na hranici in personaUpalte tu hrisnici.


vlozil: páter Jindřich, datum: 2015-02-20 00:49:21, trest: upálení na hranici in persona

Navrhuji klasicke upaleni.

Trest jest to pomalý, vhodný pro hříšníky dlouhodobé, u kterých pohár trpělivosti přetekl i po několikerém odlévání, protože Pán náš milosrdný jest.


Pochvalen bud Jezis Kristus

Amen

vlozil: bratr Božetech, datum: 2015-02-20 00:47:52, trest: uvaření v oleji

Nejlepsi bude vyuzit plamenu ohne, ktere sezehnou vse co se bohu a jeho velke milosti protivi. Nejlepsi bude hodit ji do kade s olejem. Olej k varu topením pod hrncem přivedena bud a tělo hříšníkovo puchýři odpornými pokryto bude, načež puchýře prasknou a obsah jejich ohnivý rozlije se do široka.

podminky apod.