Detaily rozsudku

mysli jen na sebe

Jméno hříšníka: zirafa

Popis hříchu:
Zapomnela poblahoprat mi k svatku. Stara se jen o penize a o sebe.

Navrhovaný trest: roztrhání dravými vlky
Počet lidových hlasů: 8

tresthlasů
bičování3
uvaření v oleji1
useknutí ruky1
naražení na kůl1
konfiskace majetku1
vykrvácení v Železné panně (ojedinělý trest)1

Rozsudek

Text rozsudku:
Vážení a milí bratři a sestry v Kristu, pozorně si vyslechněte tento

http://inkvizice.org/skins/default/titul.png

R O Z S U D E K J M É N E M S V A T É M A T K Y C Í R K V E

pověřený člen tribunálu Svatého úřadu, pokorný služebník našeho Pána, rozhodl s pomocí Boží ve shora uvedené věci žalované: zirafa, která mysli jen na sebe, ve jménu Otce i Syna i Ducha

takto:

I. Uvedená hříšnice se odsuzuje k trestu bičování.

II. Uvedená hříšnice ani žádný jiný z účastníků, není povinnen při oslavách jmenin blahopřát k svátku.

Odůvodnění

Inkviziční soud má za to, že se výše uvedená hříšnice provinila hříchem pohrdání svými bližními, naším Pánem a církví svatou. Po pečlivém zvážení soud dospěl k názoru, že výše navrhovaný trest neodpovídá závažnosti činu, respektive zanedbáním určité činnosti, naopak se přiklonil k trestu bičování (lidmi navrhovaného) v dobré víře, že tento bude přiměřeným trestem pro osobu, která je jen ztracenou ovcí uprostřed krutého, satanem zužovaného, světa.

Inkviziční soud dospěl k závěru, že výše uvedená hříšnice je jen další zbloudilou ovcí zarputile odmítající milovanou náruč Boží, stejně jako moudré vedení Jeho pokorných služebníků a Svaté matky círve. Jinak rozhodl v bodě, kdy se dotyčná měla provinit vážným pochybením „neblahopřát při jmeninách“, respektive jejich zanedbáváním, když tyto dny jsou v prvé řadě zasvěceny svatým či blahoslaveným.

Soud shledává tento trest (tj. bičování) jako nanejvýš vhodný a užitečný, v dobré víře, že tuto osobu nasměruje k upřímnému pokání a očištění od hříchu, tedy k celkové nápravě duše, aby si sama mohla svobodně vybrat mezi Božím světlem a temnotou, dospět k moudré volbě cesty ke spáse a svatosti na místo zla hříchu a příště se již vyvarovat všeho, co je zkažené a hříšné v očích Hospodina. Vždyť co je utrpení pomíjivého těla v tomto krátkém pozemském životě oproti věčnému zatracení v ohni pekelném, odkud není úniku?

Bůh je milosrdný a spravedlivý ve svých soudech, ale žádná spása nečeká ty jedince, kteří proti Bohu hřeší a zarputile odmítají Jeho milovanou náruč.

Odsouzen k trestu: bičování

Soud vedl a rozsudek dne 2015-06-18 10:57:14 vynesl inkvizitor Mons. Johannes Pragensis O.P..

Komentáře

vlozil: Pokorný bratr (Fra) Šebestián Drtikol, datum: 2015-06-17 15:40:16, trest: useknutí ruky

Usekněte ji úd, který postrádá. Jen Bůh ví který.

vlozil: Pater Konrad, datum: 2015-02-22 14:05:48, trest: konfiskace majetkunezapomente zkonfiskovat majetek. Hrisnici se pachti za pozlatkem a zlatem a hromadi majetek, misto dobrych skutku, coz se bohu take protivi.


vlozil: Zbozny Karel, datum: 2015-02-22 14:03:47, trest: bičováníVazene konsilium, nezapomkente hrisnika hned na zacatku zbicovat pred zraky verejnosti. Necht lide vukol seznaji co je ceka pokud se dopusti takovych hrichu.

vlozil: páter Vojtěch, datum: 2015-02-22 14:01:47, trest: naražení na kůlVAzene konsilium, pred uvarenim v oleji je potreba i nabodeni na kul. Ze zelezne panny je nutno hrisnika vyjmout jeste dokud bude pri smyslech a nabodnout ho na kul. To zvysi jeho utrpeni. A pred tim nez vydechne naposled, ponorime vychladajici telo hrisnikovo do sudu s varicim olejem, aby poznal muka pekelna jiz za zivota.

Neverim ze tak hrisna duse muze byt bohem osvobozena. Hrtisnici patri peklu a mukam pekelnym.

vlozil: Otec Bohumil, datum: 2015-02-22 13:58:20, trest: vykrvácení v Železné panně (ojedinělý trest)pripojuji se k navthu vazeneho konsilia.

Zelezna panna je zde naprosto zasadni trest pro hrisnika. Az bude umirat naboden na tisicero rezavych hrebu, snad mu pak dojde ceho se dopustil. Necht mu buh odpusti jeho hrichy.

Ale az po poradnem muceni, nez hrisnik vypusti svou cernou dusi obtezkanou mnoha hrichy.

Necht buh rozhodne zda tato sobecka zbloudila duse patri nebi ci peklu, kde v utrapach vecnych bude navzdy uvrzena do kotle s varici smolou.

amen

vlozil: bratr Božetech, datum: 2015-02-22 13:53:44, trest: uvaření v olejiVazeni inkvizitori. Naprosto jasny pripad. Je potreba zacit palecnici, pote pouzit zeleznou panu a nakonec, jak zde jiz bylo konsiliem navrzeno, upalit v oleji a hrisnika snist.

U Inkvisice Svaté není toto obvyklý ani zažitý způsob trestu pro vážné zločince, leč je velmi oblíbený a proslulý zvláště mezi schismatiky v zemích německých, odkud tento vynález pochází a kde ho tito schismatici v hojnosti využívají, neb je nadmíru účinný.

Odsouzenec je uzavřen do železné skříně v podobě ženštiny, té se říká „Železná panna“ či též „Norimberská dívka“. Kovové hřeby či ostny v ní ukryté utrží na hříšníkově těle vážná poranění, jež mu zprvu způsobí bolest převelikou a četná krvácení, posléze pomalou a děsivou smrt. Tělnatější provinilci obtěžkaní hříchem obžerství a nestřídmostí zpravidla podléhají smrti nejrychleji.

amen

podminky apod.