Detaily rozsudku

Pohoršuje lidi okolo sebe

Jméno hříšníka: Jiří Koutný

Popis hříchu:
Pan Koutný pohoršuje své okolí tím, že močí do umyvadla před zraky svých kolegů, vystrkuje na ně své přirození, nebo pozadí a navádí je ke stejné činnosti.

Navrhovaný trest: páskem na holou
Počet lidových hlasů: 1

tresthlasů
symbolické upálení in effigie (v obraze)1

Rozsudek

Text rozsudku:
pro tohoto híšníka bude nejlepším trestem doživotní internace v klášteře.Tam už si s ním poradí.

Odsouzen k trestu: doživotní internace v klášteře

Soud vedl a rozsudek dne 2005-05-21 19:21:16 vynesl inkvizitor prof.ThDr.Mons. Carl JansQuamus SJ.

Komentáře

vlozil: Nekrodaemon, datum: 2005-05-20 14:07:08, trest: symbolické upálení in effigie (v obraze)

Bude-li se paccator káti a ližbou jazykovou očiští umyvadlo, navrhuji jen výstražná trest.
Neučíní-li tak, tribunál jistě udělí hříšníkovi spravedlivou pokutu.

podminky apod.