Detaily rozsudku

Závislost na počítačových hrách

Jméno hříšníka: Stanislav Šebek

Popis hříchu:
Neustále potřebuje telefon nebo počítač. Dokonce dokáže komunikovat i hrát najednou. Pokud nemá telefon, projevuje se velká agrese. Nutná hospitalizace v léčebně

Navrhovaný trest: upálení na hranici in persona
Počet lidových hlasů: 1

tresthlasů
upálení na hranici in persona1

Rozsudek

Text rozsudku:
Kníže temnoty, pán pekel a vládce tohoto světa, ten veliký Drak, dávný had, zvaný Ďábel a Satan, který sváděl celý svět a byl svržen, obchází zemi křížem krážem a hledá, koho by pohltil, koho by stáhl až na dno temné propasti věčného zatracení! Proto my pokorní služebníci našeho Pána Ježíše Krista dobře víme, že moderní technologie jsou nástroje zcela v moci Satana a ovládané démony. Nerozumný je ten, kdo se jimi nechává pohltit a je pak zcela ovládán démony a trvale lapen v pařátech Satanových. Toho pak jeho duše se vzdaluje od Hospodina a zamilovává si mrzký hřích. Proto Svatá inkvizice rozhodla takto: nechť je viník zmrskán, dokud nebude litovat svých hříchů, nevydá-li se cestou pokání a nerozhodne se pro milovanou náruč boží, pak buď jeho duše na věky zatracena!

Odsouzen k trestu: páskem na holou

Soud vedl a rozsudek dne 2017-09-20 14:19:36 vynesl inkvizitor Mons. Johannes Pragensis O.P..

Komentáře

vlozil: Vrchní inkvizitor Božan, datum: 2017-09-19 15:22:26, trest: upálení na hranici in persona

Jinými slovy - posedlost ďáblem! Upálení nutností. Okamžitě.

podminky apod.