Detaily rozsudku

Sexuální obtěžování

Jméno hříšníka: Nikola Sochová

Popis hříchu:
Chce sex 1ox denně 24/7....

Navrhovaný trest: páskem na holou
Počet lidových hlasů: 0

O trestech dosud nikdo nehlasoval.

Rozsudek

Text rozsudku:
Poněvadž zde není přímo uvedeno, zda je popsané tělesné obcování prováděno v rámci posvátného svazku manželského, tj. mezi osobami blízkými spojenými řádně uzavřeným církevním sňatkem, musí proto inkviziční soud počítat s variantou, že se zde jedná o smilstvo, v lepším případě, v horším případě cizoložství, navíc to znamená opakovaně spáchaný hřích. Jako trest proto soud zvolil bičování, aby z těla dotyčné byly za pomoci bolesti vypuzeny všechny nežádoucí hříšné touhy a ona se mohla vydat cestou svatosti, k užšímu spojení s Bohem a Církví svatou.

Odsouzen k trestu: bičování

Soud vedl a rozsudek dne 2017-09-14 21:33:18 vynesl inkvizitor Mons. Johannes Pragensis O.P..

Komentáře

Dosud nebyl vložen žádný komentář.

podminky apod.