Detaily rozsudku

KURVA JE TO!!!!

Jméno hříšníka: Natália Fintová

Popis hříchu:
Je nestoudná, má v sobě zlého démona. Stále myslí na to jak by uhranula počestný mužský pyj. Doma má hodného starého muže, jež ji vroucně a věrně miluje. Ale té čarodějnici je to málo! Nejradši by svedla všechny muže a dokonce i ženy! a pelešila by s nimi v pekelné loži do Kristovo druhého příchodu. Je to choť samotného ďábla, a tak si zasluhuje pás cudnosti na její pipinu a bičem na holou!!!

Navrhovaný trest: uzamčení do pásu cudnosti
Počet lidových hlasů: 2

tresthlasů
vyválení ve střepech a zbičování ostnatým drátem1
doživotní internace v klášteře1

Rozsudek

Text rozsudku:
Výše nemravnosti a celkové zkaženosti této osoby není jednoznačná. Inkviziční soud je toho názoru, že je velice riskantní ponechávat osobu na svobodě, třeba jen uzamčenou do pásu cudnosti, protože z toho jej mohou uvedenou smilnici s úmyslem tělesného obcování vysvobodit jiní hříšníci. Proto se soud raději přiklonil k trestu mnohem tvrdšímu, a to jest doživotní internace v klášteře, jak zde navrhl jeden z věřících. Dotyčná včetně dalších zúčastněných tak již budou trvale zbaveni ďábelského pokušení tělesného smilstva.

Odsouzen k trestu: doživotní internace v klášteře

Soud vedl a rozsudek dne 2017-09-14 18:36:57 vynesl inkvizitor Mons. Johannes Pragensis O.P..

Komentáře

vlozil: Lord kundibál, datum: 2017-03-20 22:05:24, trest: vyválení ve střepech a zbičování ostnatým drátem

Zbytek masa hodit vlkům!

podminky apod.