Detaily rozsudku

Pořád leží a žere samý sladkosti

Jméno hříšníka: Soňa Vacková

Popis hříchu:
Neustále doma jen leží a cpe do sebe drahý sušenky.

Navrhovaný trest: konfiskace majetku
Počet lidových hlasů: 0

O trestech dosud nikdo nehlasoval.

Rozsudek

Text rozsudku:
Nestřídmost neboli obžerství je jedním ze sedmi hlavních hříchů. Soud však nepovažuje navrhovaný trest za vhodný a proto se přiklání k trestu lehčímu, a to jest kajícnost, pokání a modlitby. Příkladné životy světců a světic naší Církve svaté, včetně svatých obrazů s jejich podobiznami, mohou být velice užitečnou inspirací, jak se domoci k cestě užšího spojení s Bohem a dosažení věčné spásy. Vedlejší odměnou pak zajisté bude celkové zhubnutí těla, vzhled podobný více nebeským andělům než-li tlustým démonům pekla.

Odsouzen k trestu: udělení pokání, modliteb a odříkání

Soud vedl a rozsudek dne 2017-09-14 18:47:16 vynesl inkvizitor Mons. Johannes Pragensis O.P..

Komentáře

Dosud nebyl vložen žádný komentář.

podminky apod.