Detaily rozsudku

Smilstvo a hanebnost!

Jméno hříšníka: Brat Déšť

Popis hříchu:
Bratr déšť smýšleti smilstvo nad náctiletými děvčaty za přítomnosti jejich otců.

Navrhovaný trest: krysa v břiše
Počet lidových hlasů: 0

O trestech dosud nikdo nehlasoval.

Rozsudek

Text rozsudku:
Žel zhýralost a hříšné myšlenky se nevyhýbají ani náctiletých za přítomnosti jejich otců, neboť ďábel je nadmíru vynalézavý tvor. Slabí otcové neposlouchaje Boha ni Církve, jsou stiženi nakažlivým volnomyšlenkářstvím a jejich dcery pak snadno podléhají svévoli. Otcové nechápaje, že mravní bída se rozšířila i na jejich potomky a znásobila se, vládnou slabou rukou neschopni usměrnit ani náctileté dívky a období jejích dospívání je provázeno tělesným uspokojováním smyslů. Neznají Boha a jsou tedy jako pohané. Páchají četné hříchy a přitom nerozumí a nechápu, že jsou strůjci své vlastní zhouby, své nesmrtelné duše odsuzují k zatracení v pekle a nemožnosti dosáhnout nebes. Proto musí být vše učiněno pro to, aby k takovým pokleskům vně křesťanské obce nedocházelo. Inkviziční soud proto považuje kamenování za naprosto adekvátní trest.

Odsouzen k trestu: ukamenování

Soud vedl a rozsudek dne 2017-09-14 22:05:50 vynesl inkvizitor Mons. Johannes Pragensis O.P..

Komentáře

Dosud nebyl vložen žádný komentář.

podminky apod.