Detaily rozsudku

prostopášnost

Jméno hříšníka: Jan Sternal

Popis hříchu:
Jmenovaný vede celkově hříšný život, což záleží ponejvíce v tom, že denně požívá alkohol ve formě červeného vína, a to v takovém množství, že ho posedne ďábel, který počne ovládat jeho činy. Jmenovaný ztrácí kontrolu nad svým jednáním a chová se nepředvídatelně, čímž škodí nejen svému okolí, ale mnohdy i sám sobě.

Navrhovaný trest: omilostnění / osvobození
Počet lidových hlasů: 1

tresthlasů
omilostnění / osvobození1

Rozsudek

Text rozsudku:
Démon alkoholu postihuje rozum hříšníka a otevírá brány duše ďáblu, který se pak zmocňuje tohoto hříšníka, spoutává duši až ovládne jeho bezvládné tělo. Proto musí být hříšné tělo přísně trestáno. Fyzická bolest je pocitově nesnesitelná, ale není ničím ve srovnání s věčným utrpením v pekle. Na duši působí jako lék, očišťuje ji od hříchu a otevírá jí brány nebes k milované náruči Boží. Duše je nesmrtelná a fyzická bolest ji nemůže ublížit. Každý člověk proto může trestat své tělo dle libosti, ovšem lidem se slabou vůli musí pomoci Církev a tak se důtek často musí chopit řeholníci, kteří hříšníkům, předtím než jim požehnají a pomodlí se za ně, napřed zbičují do krve. Teprve až pak, kdy hříšník leží bezvládně na zemi poseté krůpějemi vlastní krve, je dostatečně způsobilý k dalšímu pokání a cestě k nápravě. Bůh je přísný a krutý k hříšníkům, kteří porušují Jeho svatá přikázání, avšak je nadmíru milostivý k těm, kteří litují svých hříchů a prosí Boha o odpuštění.

Odsouzen k trestu: bičování

Soud vedl a rozsudek dne 2017-09-14 22:16:30 vynesl inkvizitor Mons. Johannes Pragensis O.P..

Komentáře

vlozil: Fantomaaz, datum: 2017-07-18 12:01:31, trest: omilostnění / osvobození

Zasouloží si to.
Pardon - zaslouží si to.

podminky apod.