Detaily rozsudku

KAREL!

Jméno hříšníka: Karel Břinda

Popis hříchu:
Provinil se proti zásadám naší milované víry a hlavně našeho Pána Ježíše Krista svými temnými skutky- vždyť obětovává mladé děvčice (primánky) démonům a samotnému Satanovi (!!!), aby získal moc v pekelném ústrojí zvaném Google! Přitom odvrací se od lásky k bližnímu svému a bratrství a ničí morálku svých bližních chlípným chováním a smilstvem. Je naprosto jasné, že jeho černá mysl byla posednuta ďáblem- nechť tento Satanův služebník zhyne v sedmém okruhu pekelném, kam patří za své smrtelné hříchy!

Navrhovaný trest: rozčtvrcení koňmi
Počet lidových hlasů: 1

tresthlasů
upálení na hranici in persona1

Rozsudek

Text rozsudku:
Provinil se proti zásadám naší milované víry a hlavně našeho Pána Ježíše Krista svými temnými skutky- vždyť obětovává mladé děvčice (primánky) démonům a samotnému Satanovi (!!!), aby získal moc v pekelném ústrojí zvaném Google! Přitom odvrací se od lásky k bližnímu svému a bratrství a ničí morálku svých bližních chlípným chováním a smilstvem. Je naprosto jasné, že jeho černá mysl byla posednuta ďáblem- nechť tento Satanův služebník zhyne v sedmém okruhu pekelném, kam patří za své smrtelné hříchy!

Toto obvinění je jistě pravé, ať se stane, jak udavatel žádá.

Odsouzen k trestu: rozčtvrcení koňmi

Soud vedl a rozsudek dne 2005-06-03 09:31:48 vynesl inkvizitor P. Holan.

Komentáře

vlozil: K.A.T., datum: 2005-06-02 20:10:24, trest: upálení na hranici in persona

Hříšník tento jest zralý vskutku na rozervání koňmi stanými ... Kdo neváží si slova božího jako by byl již nyní mrtvý...

podminky apod.