Detaily rozsudku

LENOST

Jméno hříšníka: INKVIZIČNÍ TRIBUNÁL

Popis hříchu:
Inkvizitorům dlouho trvá hříšníky pravé odsouditi a tím maří svatý úkol, který jim Bohem byl svěřen k vykonání.

Navrhovaný trest: symbolické upálení in effigie (v obraze)
Počet lidových hlasů: 1

tresthlasů
páskem na holou1

Rozsudek

Text rozsudku:
jelikoz hrichu je moc a nas inkvizitoru malo, tak to proste nestihame a kdyz da Bůh, snad se postupne dostanem ke vsem.

Odsouzen k trestu: omilostnění / osvobození

Soud vedl a rozsudek dne 2005-07-26 21:49:01 vynesl inkvizitor prof.ThDr.Mons. Carl JansQuamus SJ.

Komentáře

vlozil: páter Humius, datum: 2005-07-12 20:51:57, trest: páskem na holou

Je tomu přesně tak jak pravíš. Je ovšem třeba přihlédnouti k tomu, že tomu není poprvé, tudíž navrhuji trest o stupeň přísnější.

podminky apod.