Detaily rozsudku

demagogie a sexuální zvrácenost

Jméno hříšníka: lauschmann

Popis hříchu:
nemá ženskou, je perverzní, a pořád lže

Navrhovaný trest: stržení řemenů kůže ze zad
Počet lidových hlasů: 4

tresthlasů
doživotní internace v klášteře1
uvaření v oleji1
upálení v sudu s rumem1
omilostnění / osvobození1

Rozsudek

Text rozsudku:
Ve shora uvedené věci se církevní soud usnesl, že uzamčení do pásu cudnosti se jeví jako adekvátní trest, protože hříšník nebude moci podléhat sexuální zvrácenosti, též je zde vysoká míra pravděpodobnosti pro nápravu žalovaného.

Klíč od pásu cudnosti si ponechá inkviziční úřad ve svém držení a navrácen bude teprve ve chvíli, kdy bude zřejmé hříšníkovo obrácení k lepšímu. Náš Bůh netrestá, pouze ukazuje tu správnou cestu.

Odsouzen k trestu: uzamčení do pásu cudnosti

Soud vedl a rozsudek dne 2013-05-04 15:32:20 vynesl inkvizitor Mons. Johannes Pragensis O.P..

Komentáře

vlozil: Teremek, datum: 2007-07-27 16:59:41, trest: doživotní internace v klášteře

Tak už se to provalilo..:-D

vlozil: BLood, datum: 2007-07-27 13:48:43, trest: upálení v sudu s rumem

Ne jen perverzni

vlozil: Quistie, datum: 2005-06-20 13:28:20, trest: omilostnění / osvobození

lauschmann je perverzní?...No LOL :)

vlozil: kox, datum: 2005-02-12 19:06:38, trest: uvaření v oleji

do něééééj!

podminky apod.