Detaily rozsudku

Pomiloval sem se s holkou sveho kamarada

Jméno hříšníka: Michal

Popis hříchu:
proste jsem ji vopichal

Navrhovaný trest: naražení na kůl
Počet lidových hlasů: 3

tresthlasů
omilostnění / osvobození1
upálení na hranici in persona1
stětí hlavy1

Rozsudek

Text rozsudku:
Budiš upálen, ato v těle.
To cos provedl je cizoložství.Kirie eleison.

Odsouzen k trestu: upálení na hranici in persona

Soud vedl a rozsudek dne 2005-03-18 10:59:54 vynesl inkvizitor P. Holan.

Komentáře

vlozil: Vhailor, datum: 2005-03-05 22:20:31, trest: stětí hlavy

NO oh tak tohle ohavné cizoložství které jěště utrpení jiným způsobilo musí býti po zásluze potrestáno...

vlozil: PeKa, datum: 2005-02-25 09:29:47, trest: omilostnění / osvobození

Jak můžete trestat muže, který jiným dělá dobře?

vlozil: Archanděl Rafael, datum: 2005-02-20 12:12:47, trest: upálení na hranici in persona

Jsem znechucen! Jaká zloba mohla vésti k tak odpornému činu! Kdo otočil slovo Boží, miluj bližního svého. Prosme Otce za novou apokalypsu a očistu lidstva

podminky apod.