Detaily rozsudku

IGNORACE !

Jméno hříšníka: Gax

Popis hříchu:
Výše jmenovaná osoba zapomněla na rodinná pouta za hranicemi Slovenské Republiky a své blízke příbuzné ignoruje.
Což nemá člověk milovat bližního svého jako sebe samého ?!

Navrhovaný trest: naražení na kůl
Počet lidových hlasů: 4

tresthlasů
naražení na kůl1
utopení1
stětí hlavy1
omilostnění / osvobození1

Rozsudek

Text rozsudku:
Odpornost,porusil narizeni naseho pána Ježíše Krista.

Modlitba:
Pane, prosim spas i tuto hrisnou dusi.Amen
prof.Th.Dr.P. Tomáš Matouš O.P.

Odsouzen k trestu: stržení řemenů kůže ze zad

Soud vedl a rozsudek dne 2005-03-15 14:03:24 vynesl inkvizitor P. Holan.

Komentáře

vlozil: Lomax, datum: 2005-03-10 20:29:04, trest: naražení na kůl

Na kůl !!!
Na kůl !!!
Na kůl !!!
Na kůl !!!

vlozil: Gabriel, datum: 2005-03-08 19:22:24, trest: stětí hlavy

Kéž je tedy tenhle zrádce o hlavů kratší.
...budíž mu země těžka...za jeho spupnost.

vlozil: A L L A H, datum: 2005-03-07 19:44:27, trest: omilostnění / osvobození

Nech je méno tvé posvěceno!

vlozil: Dark Angel, datum: 2005-03-05 22:23:30, trest: utopení

opomíjení vlastní rodiny ?
což není to snad neznaboh kterýž se ke své rodině nehlásí ?! kež odpustí bůh...nikoli však inkviziční tribunál.

podminky apod.