Detaily rozsudku

Chlastá a ubližuje svým nejbližším

Jméno hříšníka: Adam

Popis hříchu:
Chlastá, hulí trávu a haš, je agresivní, fyzicky
a psychicky terorizuje své nejbližší. Poslouchá metal. Není smutný ze skonu Jana Pavla II.
Předávám jej tedy slavnému tribunálu...

Navrhovaný trest: upálení na hranici in persona
Počet lidových hlasů: 5

tresthlasů
upálení na hranici in persona2
omilostnění / osvobození2
rozčtvrcení koňmi1

Rozsudek

Text rozsudku:
Měsíce května dne patnáctého nechť vzplane velká varta. Její plameny slíznou hříchy z těla odpadlíka. Nechť jeho duše trpí v očistci po dlouhá staletí

Odsouzen k trestu: upálení na hranici in persona

Soud vedl a rozsudek dne 2005-05-02 08:57:05 vynesl inkvizitor Poscus Valeoarum.

Komentáře

vlozil: Archanděl Gabriel, datum: 2005-04-16 16:32:12, trest: omilostnění / osvobození

Důležité jest zda metal temný - ďáblův - poslouchá, či dává svým uším poslechnout metal gotický, neb Boží to hudbu.
Proč truchliti by měl ze smrti papeže, vždyť sám Bůh jej vzal do své všedobré náruče a dle skutků dobrých převelikých jej zajisté i spravedlivě odmění.
Psychicky terorizovat, fyzicky jej napadat může také znamenat že obrací bezvěrce na víru svatou. Bez více informací se přikláním za to, že zde rozsudek vynést nelze

vlozil: Jan Pavel II The pope, datum: 2005-04-15 18:29:59, trest: upálení na hranici in persona

jako správný katolík by truchliti měl a ty též, UPÁLIT!!!!!!

vlozil: Gayhammer, datum: 2005-04-06 17:43:56, trest: omilostnění / osvobození

Navrhuji osvobození. Ten kdo Adama udal, ten ho nezná a reaguje jen na jednu událost, která se vymyká jeho normálnímu chování. Navíc proč by měl truchlil nad smrtí Karla Wojtyly (papeže), když ho osobně neznal a neměl k němu žádný citový vztah.

vlozil: Machys..., datum: 2005-04-04 14:59:19, trest: rozčtvrcení koňmi

to je ale hanebný hoch mlátí ty curáky!!!!hele taQ mu rekni ze ho upicham k smrti

vlozil: Angeldust, datum: 2005-04-04 12:45:56, trest: upálení na hranici in persona

Před upalením bičovat, strhávat řemeny kůže ze zad, sypat sůl a ocet do ran.
Hříšník opravdu zavrženíhodný.

podminky apod.