klatba – osobní interdikt
Osobní interdikt (latinsky) neboli klatba je trestem pro zvlášť těžké provinilce.

Odsouzenci je až do odvolání zapovězena účast na všech církevních obřadech a udělování svátostí (ale na rozdíl od exkomunikace nevylučuje z církve).
Pakliže se jedná o duchovní osobu, nesmí sloužiti mši ani žádné jiné bohoslužby, ani při nich nesmí asistovati. Nesmí udělovati svátosti a svátostiny, svátosti pak nesmí ani přijímati.
Klatba platí od svítání do soumraku.
Odsouzenec v klatbě může být ve dne kýmkoli beztrestně zabit.
Uvržení musí povolit Svatý Otec.

Rozsudky

TitulekJméno hříšníkaInkvizitorDatum
MuslimMichal DMons. Johannes Pragensis O.P.2013-05-28 13:18:55
Sex s ovcíVojtík VackůP. Holan2008-05-13 16:26:19
je to snad hřích??satanistkaP. Holan2007-12-04 12:39:47
Život co přináší zkázuPavlík K. z Ježkovicotec Kliment2007-09-21 01:59:20
podminky apod.