uvržení do žaláře těžké (murus strictus)
Odsouzený hříšník se musí neprodleně dostaviti do budovy úřadu Inkvisice svaté, kde bude na pokyn příslušného úředníka odveden inkviziční stráží do své předem určené vězeňské cely. Ta se nachází ve studené páchnoucí kobce, kde bude odsouzený zažívat příšerná muka po dobu stanovenou rozsudkem. Nejvyšším milosrdenstvím jest uvěznění doživotní.

Těžké vězení murus strictus: Vězeň je v cele sám, má spoutané nohy i ruce a je přikován ke zdi. Vhodné zvláště pro hříšníky a kacíře nenapravitelné.
podminky apod.