Usmrcení v Železné panně
Ďábelský nástroj zvaný „Železná panna“ či „Norimberská dívka“ byl vynalezen odpadlíky v Norimberku (protestanty) a užíván jen zřídka ve státech římské říše, odkud se rozšířil do okolních zemí. U Inkvisice Svaté toto není úplně obvyklý tradiční způsob výkonu trestu, jak zacházet s vážnými zločinci, byť jí je často neprávem přisuzován. Přesto souhlasíme s tím, že tento nástroj je nadmíru účinný a oblíbený u našich bratří a sester. Nechť kacíři sami okusí svou vlastní medicínu!

Postup: Odsouzenec je uzavřen do železné skříně v podobě ženské figury, uvnitř mu kovové hřeby či ostny způsobí vážná poranění na jeho těle. Způsobí mu na mnoha místech krvavé rány doprovázené nesnesitelnou bolestí, které postupně přechází v pomalou děsivou smrt.

Tělnatější provinilci obtěžkaní hříchem obžerství a nestřídmostí zpravidla podléhají smrti nejrychleji.

user image

Rozsudky

TitulekJméno hříšníkaInkvizitorDatum
incestní bastardJan PetrounJeho Eminence Jan kardinál Florianus SJ2013-05-03 19:25:02
podminky apod.