uvržení do žaláře přísné (murus strictus durus arc
Odsouzený hříšník se musí neprodleně dostaviti do budovy úřadu Inkvisice svaté, kde bude na pokyn příslušného úředníka odveden inkviziční stráží do své předem určené vězeňské cely. Ta se nachází ve studené páchnoucí kobce, kde bude odsouzený zažívat příšerná muka po dobu stanovenou rozsudkem. Nejvyšším milosrdenstvím jest uvěznění doživotní.

Přísné vězení murus strictus durus arctus: Vězeň je v cele sám, má spoutané nohy a někdy přikován ke zdi, musí spát na slámě.
podminky apod.