uvržení do žaláře obvyklé
Odsouzený hříšník se musí neprodleně dostaviti do budovy úřadu Inkvisice svaté, kde bude na pokyn příslušného úředníka odveden inkviziční stráží do své předem určené vězeňské cely. Ta se nachází ve studené páchnoucí kobce, kde bude odsouzený zažívat příšerná muka po dobu stanovenou rozsudkem. Nejvyšším milosrdenstvím jest uvěznění doživotní.

Obyčejné vězení: Vězeň je bez pout umístěn do společné cely k ostatním odsouzeným.

Rozsudky

TitulekJméno hříšníkaInkvizitorDatum
sex s vdanou zenouHonza miketaMons. Johannes Pragensis O.P.2013-05-04 15:04:26
KoksWiKiNMons. Johannes Pragensis O.P.2013-05-04 14:54:48
Ateista a rouhačFilip T.Mons. Johannes Pragensis O.P.2013-05-04 14:46:31
podminky apod.