Udělení pokání a povinná návštěva kostela
Jeden z nejlehčích trestů. Je proto dáti všem na vědomí, že je nepřípustné, aby úřad Inkvisice svaté byl zatěžován případy příliš málo závažnými, u kterých může odčinění rozhodnouti i zpovědník, neb přesto je někdy zapotřebí lehčí hříchy odsouditi mírněji, než-li příliš tvrdě či je nesoudit vůbec a dovolit tak viníku dále hřešit.

Odsouzenec musí projevovat lítost nad svými hříchy, musí si odříkat příjemné požitky a vyvarovat se hříšných pokušení, modlit se třeba i 70 Otčenášů a Zdrávasů, popřípadě trestat své tělo mrskáním důtkami, nebo být celý týden jen o chlebu a vodě. Musí také povinně navštívit kostel a zpovídat se ze svých hříchů.

Rozsudky

TitulekJméno hříšníkaInkvizitorDatum
svině největšímůj vedoucíJeho Eminence Jan kardinál Florianus SJ2013-08-16 11:16:45
není irelevatníDostalJeho Eminence Jan kardinál Florianus SJ2013-05-06 13:05:43
obžerstvíLucieJeho Eminence Jan kardinál Florianus SJ2013-05-04 19:01:21
ZlobíMartinJeho Eminence Jan kardinál Florianus SJ2013-05-04 15:26:27
podminky apod.