Smrt tisíci řezy
Takzvaná Smrt tisíci řezy je jedním z nejkrutějších způsobů popravy a pomyslný vrchol inkviziční nabídky. Je určen zvláště po ty nejhorší zločince a nenapravitelné zloduchy, nepřátele Božího řádu na zemi, pro něž je to zajisté spravedlivým trestem. Našimi bohabojnými bratry v Kristu ještě nebylo nikdy užito něco tak důmyslně krutého a bolestivého! Alleluia.

Postup je následovný: Vězeň je přivázán v dřevěné konstrukci z hrubých klád a vykonavatel trestu mu postupně odřezává kusy masa z těla. Proces začíná uříznutím obou bradavek a pokračuje přes uřezávání kusů stehen, lýtek a hýždí, obou uší, nosu a prstů na nohou, až po postupné odstraňování všech končetin. Pokud onen odsouzenec byl i po tom všem stále naživu, bylo mu probodnuto srdce a uříznuta hlava.
podminky apod.