oběšení
Starý, leč stále účinný trest, mající kromě trestného významu i smysl odstrašující. Havrani, klovající oči visatci, krákořením svým varovati budou drobotinu, že Pán náš spravedlivý, leč přísný jest.

user image
podminky apod.